Prosjekter og referanser for tunnelbygging

Prosjekter


Referanseprosjekter

49 referanser Sorter etter:
asc desc

K2D Skøyen – Vækerø

Oslo, Norge

Byggestart: mars 2023
Kontraktssum: 1,311 Mrd. NOK

Implenia har vunnet kontrakten K2D Skøyen - Vækerø, som er en del av det som skal bli den totale Fornebubanen som skal stå ferdig i 2030. Kontrakten er en videreføring av en pågående tunnelentreprise med Fornebubanen mellom…

E03 Boknafjordtunnelen sør (Rogfast)

Stavanger, Norge

Byggestart: januar 2023
Kontraktssum: 4,06 Mrd. NOK

E03 - Søndre del av Boknafjordtunnelen er en del av E39 Rogfast. Totalt sett skal det drives 26.7 km lang undersjøisk hovedtunnel mellom Harestad og Laupeland i Stavanger.

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Stange, Innlande, Norge

Byggestart: mai 2022
Kontraktssum: 1,8 Mrd. NOK

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av…

K2A Tunnel og grunnarbeider Lysaker-Fornebu

Fornebu, Bærum, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 1,245 Mrd. NOK

Fornebubanen skal etablere en ny t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Banen skal gå 8 km i tunnel under bakken. Banen begynner med ny stasjon og base ved Fornebu og strekker seg til Majorstuen der ny linje knyttes opp…

Secondo tubo San Gottardo - Lot 243, North Access Tunnel

Göschenen, Sveits

Byggestart: april 2021
Kontraktssum: 894,965 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

For å rehabilitere den eksisterende Gotthard-tunnelen skal det bygges et nytt tunnelrør (2TG) på forhånd. Lot 243 inkluderer bygging av adkomsttunnelen og de nordlige logistikkbruddene. Prosjektet tjener til den foreløpige…

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

Lyngdal, Norge

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 2,95 Mrd. NOK

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye…

TELT, CO08 - Villard Clément

Lyon, Frankrike

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 2,557 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bygging av basistunnelen fra angrepene på portalen til Villard Clément.

Fv. 6312 Berfjorden

Roan, Norge

Byggestart: februar 2019
Kontraktssum: 227 M NOK

Eksisterende Fv. 6312 var svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen hadde dårlig fremkommelighet og ÅDT på 380 kjøretøy hvorav 15% tungtrafikk. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfattet bygging av to tunneler, i…

München Haltepunkt Marienhof

München, Tyskland

Byggestart: januar 2019
Kontraktssum: 4,478 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Hovedprosjektet for den andre S-Bahn-stamlinjen i München består av delmålene "Overgrunnsområder", "Indre byområder / tunneler" og "Ytterligere nettverkstiltak" i de ytre grenene.

Citylink Anneberg-Skanstull Tunnel

Stockholm, Sverige

Byggestart: desember 2018
Kontraktssum: 917,495 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Som den andre av fire faser av det såkalte City Link-prosjektet, tjener Anneberg-Skanstull-tunnelen til å forbedre strømforsyningen i Stor-Stockholm-området. Over en lengde på rundt 14 km og med en diameter på 5 m, vil tunnelen…

Varberg Tunneln FAS 2

Varberg, Sverige

Byggestart: juni 2018
Kontraktssum: 3,315 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg.

Rönnskär - Endlager

Skellefteå, Sverige

Byggestart: januar 2018

Implenia Sweden bygger et depot for prosessavfall fra Boldens Rönnskär kobbersmelter i Skelleftehamn. Boliden har lagt inn bestillingen hos Implenia, som i hovedsak består av boring og sprengning av en rekke berguttrekkskammer…

Lyon T -banelinje B

Lyon, Frankrike

Byggestart: januar 2018
Kontraktssum: 3,973 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

I dette prosjektet med en lengde på ca. 2,5 km, vil linje B bli forlenget fra Gare d'Oullins stasjon til Hôpitaux Lyon Sud stasjon, og ytterligere to stasjoner vil bli opprettet. Reisetiden mellom Oullins jernbanestasjon og Lyon…

Slussen SN91

Stockholm, Sverige

Byggestart: januar 2018
Kontraktssum: 776,469 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Omfattende stein- og betongarbeid i Katarina Mountain

Åseral Nord

Åseral, Norge

Byggestart: januar 2018
Kontraktssum: 600 M NOK

Åseral Nord ligger i øvre del av Mandalsvassdraget i Vest Agder, eksisterende anlegg ble bygget på 1950-tallet. I denne entreprisen ble Dam Langevatn erstattet av en ny steinfyllingsdam som utgjør 10 meter økt regulering av…

Utvidelse av Metro B - Hopitaux Lyon Sud - GC01

LYON, Frankrike

Byggestart: januar 2018
Kontraktssum: 1,392 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

For å betjene sentrum av Oullins, Universitetssykehuset i Lyon Sud, for å opprette et multimodalt utvekslingssenter og for å intensivere utviklingen av "sykehusdalen" generelt, har SYTRAL besluttet å stenge tunnelbanelinjen B sør…

Tubbing factory – Limoges Fourches

Limoges-Fourches, Frankrike

Byggestart: desember 2017
Kontraktssum: 1,046 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Implenia France, medlem av ARGE ALLIANCE, har utviklet sin egen segmentfabrikk for å produsere presisjonssegmenter (tunnelforing) for behovene i Grand Paris.

Getingmidjan

Stockholm, Sverige

Byggestart: april 2017
Kontraktssum: 874,021 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Kompleks prosjekt i hjärtat av Stockholm.

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skien, Telemark, Norge

Byggestart: januar 2017
Kontraktssum: 325 M NOK

Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen.

Forlengelse av underjordisk linje 15, Sud du métro, tomt T2C

Paris, Frankrike

Byggestart: januar 2017
Kontraktssum: 3,625 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

"Grand Paris Express" er et transportnettverk som består av seks førerløse underjordiske linjer med rundt 210 kilometer med nye tunneler og nesten 70 nye undergrunnsstasjoner, som vil gi forbindelser mellom den franske…

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Kongsberg, Norge

Byggestart: mai 2016
Kontraktssum: 979 M NOK

Implenia har bygget nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud. Prosjektet er èn av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

SGP - Ligne 15 sud, parti T2C

Noisy-Champs, Frankrike

Byggestart: januar 2016
Kontraktssum: 3,564 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Prosjektet "Grand Paris Express" tar sikte på å bedre koble den franske hovedstaden og de nærliggende boligområdene i Paris-regionen ved å bygge et seks-linjers førerløst t-banesystem i 2030. Prosjektet vil kreve 210 kilometer…

Forlengelse av t-banelinje 11, Lot GC01, Rosny-sous-Bois, Paris

Paris, Frankrike

Byggestart: januar 2016
Kontraktssum: 2,623 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

"Grand Paris Express" er et transportnettverk som består av seks førerløse underjordiske linjer med rundt 210 kilometer med nye tunneler og nesten 70 nye undergrunnsstasjoner, som vil gi forbindelser mellom den franske…

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

Byggestart: september 2015
Kontraktssum: 1,439 Mrd. NOK

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen er Implenias største vegprosjekt i Norge og en av to hovedkontrakter på E39 mellom Bergen og Os som er en del av den nye stamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.

SBB Bözbergtunnel

Strihen, Sveits

Byggestart: mai 2015
Kontraktssum: 1,304 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Den eksisterende Bözberg-tunnelen mellom Frick og Brugg oppfyller ikke de nye kravene til klareringsprofilen (hjørnehøyde 4,0 m) og blir derfor erstattet av et nytt bygg som en del av det overordnede 4-meters korridorprosjektet. …

E4 Förbifart, Johannelund Tunnel

Vällingby, Sverige

Byggestart: januar 2015
Kontraktssum: 2,503 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Ombifarten “Förbifart” Stockholm danner en forbindelse mellom nord og sør for hovedstaden i Sverige og er ment å avlaste gjennomgangstrafikk i byen. Den 21 km lange omkjøringsveien, hvorav rundt 17 km føres på en dybde på opptil…

Semmering Basistunnel Los 1.1

Maria Schutz, Østerrike

Byggestart: januar 2015
Kontraktssum: 4,467 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Den ca 27,3 km lange Semmering Base Tunnel er et av de viktigste og mest komplekse store infrastrukturprosjektene i hjertet av Europa. Denne jernbanetunnelen med to rør bygges mellom Gloggnitz og Mürzzuschlag, og forbinder dermed…

Fv. 64 Rehabilitering av Fannefjordtunnelen

Molde, Møre og Romsdal, Norge

Byggestart: november 2014
Kontraktssum: 124 M NOK

Fv 64 Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel som går fra Molde til Bolsøya i Romsdalsfjorden. Tunnelen ble i sin tid bygd i 1992, delvis renovert i 2013, men måtte få omfattende rehabilitering for å tilfredsstille gjeldende…

Lysebotn II Kraftverk

Lysebotn, Norge

Byggestart: mai 2014
Kontraktssum: 610 M NOK

Lysebotn kraftverk er hovedkraftverket i Lysekonsernet og åpnet i 1953 med en effekt på 210 mW. Utbyggingen av Lysebotn II har gitt ny effekt på 370 mW og ble satt i produksjon i 2018. Utbyggingen ble utført mens eksisterende…

E39 Eiganestunnelen

Jølster, Norge

Byggestart: april 2014
Kontraktssum: 2,02 Mrd. NOK

E39 Eiganestunnelen er en del av den kystnære hovedveien mellom Kristiansand og Trondheim, og er bygget ifm. Rv.13 Ryfast som forbinder Stavanger og Ryfylke. Dette urbane veitunnelprosjektet avlaster sentrumsområdet for trafikk…

E6 Vinstra - Sjoa

Vinstra, Norge

Byggestart: februar 2014
Kontraktssum: 1,565 Mrd. NOK

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Byggestart: september 2013
Kontraktssum: 624,31 M NOK

Prosjektet UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn, inkludert i parsellen av «Vestfoldbanen, Farriseidet - Porsgrunn». Strekningen utføres med dobbeltspor dimensjonert for en hastighet på opp mot…

Fv 48 Tunnel behind Tysse

Tysse, Norge

Byggestart: juni 2013
Kontraktssum: 297 M NOK

Prosjektet gjelder utbedring og omlegging av Fv. 48 på strekningen Gaupholm–Straumsbrua. Utbedring og omlegging på begge sider av tunnel inkludert gang- og sykkelvei. Det ble også bygd ny gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 7.…

Schwyz-Stoos taubane

Schwyz, Sveits

Byggestart: mai 2013
Kontraktssum: 192,601 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Den eksisterende taubanen på Stoos vil bli erstattet av en ny konstruksjon (konsesjonen til den eksisterende kabelbanen er tom og kan ikke forlenges) med en ny rute. En kabelbane i skytteloperasjon med 2 kjøretøyer for transport…

Brokke Nord

Bykle, Setesdal, Norge

Byggestart: mai 2012
Kontraktssum: 472 M NOK

Prosjektet gjaldt de bygningsmessige arbeidene for kraftverket Brokke Nord, og inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvoss og Skarg kraftverk.

U5 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggestart: januar 2012
Kontraktssum: 1,409 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bygging av en 1,6 km lang dobbeltrørstunnel og skallkonstruksjon av to togstasjoner i sentrum av Berlin.

Citybanan Project Odenplan & Vasatunnel

Stockholm, Sverige

Byggestart: januar 2009
Kontraktssum: 1,2 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

"Citybanan" forbinder de nordlige og sørlige delene av Stockholm underjordiske med 2 ekstra jernbanespor og dobler dermed kapasiteten til jernbaneforbindelsen som har eksistert siden 1871. Stor -Stockholm -området vokser med…

Sikkerhetsgalleri i Fréjus -tunnelen

Fréjus, Frankrike

Byggestart: januar 2009
Kontraktssum: 1,015 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Etter brannen i Mont Blanc -tunnelen i 1999 ble det gjort betydelige endringer i regelverket som resulterte i at Fréjus -tunnelen ble overholdt. Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) har tilbudt kontrakten om…

Tunnel Silberberg

Großbreitenbach, Tyskland

Byggestart: januar 2009
Kontraktssum: 1,76 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Den nye linjen (NBS) Ebensfeld - Erfurt er en del av transportprosjektet "German Unity Rail No. 8 Expansion / New Line from Nürnberg to Berlin". Den forbinder de oppgraderte linjene Nürnberg - Coburg og Bebra - Erfurt med en…

Norra Länken 12 och 22

Stockholm, Sverige

Byggestart: desember 2007
Kontraktssum: 1,325 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Designet ble utført av Technisches Büro, Implenias, deretter Bilfingers, intern strukturell designavdeling.

Wehrhahn Line, parti 1

Landeshauptstadt Düsseldorf, Tyskland

Byggestart: januar 2007
Kontraktssum: 3,771 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Delstatshovedstaden Düsseldorf realiserer den såkalte kjernedelen av Wehrhahnbanen som en underjordisk trikkestrekning for å forbedre lokal offentlig transport. Med den nye dobbeltsporede tunnelruten, som er en erstatning for 5…

Weinbergtunnel DML SBB Zürich ATW

Zürich, Sveits

Byggestart: januar 2007
Kontraktssum: 2,048 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bygging av en tofelts skinnetunnel med TBM.

East Side Combined Sewer Overflow ESCSO

Portland, USA

Byggestart: mai 2005
Kontraktssum: 2,83 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

I Portland ble "East Side Combined Sewer Overflow Tunnel" implementert som det viktigste tiltaket for å beskytte mot flom i byen forårsaket av kloakk og regnvannsoverløp.

Malmö City Tunnel Lot E201

Malmö, Sverige

Byggestart: januar 2005
Kontraktssum: 2,669 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Malmö bytunnel er en del av det 17 km lange jernbaneinfrastrukturprosjektet for å forbedre forbindelsen til det svenske jernbanenettet via Öresundsbroen til Danmark og det europeiske høyhastighetsnettet.

Métro Lausanne, M2 Lot 1700

Lausanne, Sveits

Byggestart: mars 2004
Kontraktssum: 267,695 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Metrolinjen Ouchy-Epalinges via sentralstasjonen og Place de l'Europe. Total lengde: 6 km, 14 holdeplasser, 9 tunneler og 5 broer.

Wienerwaldtunnel

Westportal Wienerwaldtunnel, Østerrike

Byggestart: januar 2004
Kontraktssum: 2,796 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Wienerwaldtunnelen er en vesentlig del av den nye linjen mellom Wien og St. Pölten.

Wientalsammelkanal

Wien, Østerrike

Byggestart: januar 2003
Kontraktssum: 330,27 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

For å bevare vannkvaliteten og avlaste Wien-elven ved hjelp av kloakk, har byen Wien startet en av flere byggefaser med Wientalsammelkanal (WSKE), som vil understøtte provinshovedstaden fullstendig med et kloakksystem over en…

Taiwan høyhastighets jernbane

Changhua, 石牌里, Taiwan

Byggestart: mai 2000
Kontraktssum: 1,328 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Den 36,60 km lange seksjonen 6 (C 260) omfattet 7 tunneler med en total lengde på 9 245 m. På 7 276 m er Paghuashan -tunnelen den lengste av hele byggeprosjektet. De to nordlige og fire sørlige tunnelene har lengder mellom 163 m…

Kvarnholmsförbindelsen

Stockholm, Sverige


Kontraktssum: 338,553 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Kvarnholmen er en øy i Stockholms skjærgård som brukes industrielt. Det tidligere industriområdet har bare blitt publisert for et levende bymiljø.