Implenia Norge har tre landsdekkende forretningsområder.

Ledelse og styre i Norge


Ledelsen

Berger Johannessen
Administrerende direktør Norway
Peder Ronny Sødal
Direktør Tunnel Norway
Mario Perissutti
Direktør Bru og betong
Adrianus J. Pas
Direktør Energi og spesielle prosjekter
Randi Hermann
Direktør teknisk prosjektstøtte

Styret

René Fischer
Styreleder/Chairman
Christoph Roger Steiner
Styremedlem/Director
Bogna Aadnevik
Strategisk innkjøpssjef/Procurement Manager

Implenia Group