Implenia Norge har tre landsdekkende forretningsområder.

Ledelse og styret i Norge


Ledelsen

Berger Johannessen
Administrerende direktør Norway
Peder Ronny Sødal
Direktør Tunnel Norway
Mario Perissutti
Direktør Bru og betong
Adler Enoksen
Direktør Energi og spesialprosjekter
Randi Hermann
Direktør teknisk prosjektstøtte
Sigrunn W. Lid
Direktør HR

Styret

René Fischer
Styreleder/Chairman
Christoph Roger Steiner
Styremedlem/Director
Bogna Aadnevik
Strategisk innkjøpssjef/Procurement Manager

Implenia Group