Se film
Bærekraft hos Implenia
Les mer om hvordan vi møter utfordringer knyttet til bærekraft.

Mai 2022

Bærekraftrapport


Nøkkeltall Implenia Group

Bærekraftsertifikater i anleggsbransjen

i antall

Arbeidsulykker

i antall hendelser per 1000 fulltidsansatte i Implenia Group

Klimagassutslipp Implenia Sveits

etter drivstofftype i tonn CO2-ekvivalent

Implenia Norge er sertifisert for antikorrupsjon

Implenia Norge er sertifisert med ISO 37001. Med dette viser vi at vi tar samfunnsansvaret på alvor og at vi har et ledelsessystem som er egnet for å forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon.

Les mer

Hydrogendrevet byggeplassutstyr med nullutslipp

Implenia Norge samarbeider med TECO 2030 om å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger til bruk på byggeplasser. Prosjektet har fått støtte fra Enova.

Les mer
Implenia Norge, Prosjekt K11
Implenia Norge, Prosjekt K11

Konkurranse fyrer opp under materialsorteringen

Implenia har kommet opp med en nyskapende idé for å forbedre sorteringen av resirkulerbare materialer på byggeplassen for en ny kystvei i Norge. Nå ender så godt som alt byggeavfallet i riktig container.

Les mer

Våre prioriteter