Se film

Bærekraft hos Implenia

Se hvordan vi håndterer bærekraftsutfordringene.

Mai 2023

Bærekraftrapport 2022


Nøkkeltall Implenia Group

Status: per Ende 2022

OMSETNINGSJUSTERTE KLIMAGASSUTSLIPP, IMPLENIA GLOBAL (SCOPE 1+2)

i tonn CO2-ekvivalenter / Mio. CHF

Bærekraftsertifikater i anleggsbransjen

i antall

Arbeidsulykker

i antall hendelser per 1000 fulltidsansatte i Implenia Group

Klimagassutslipp Implenia Sveits

etter drivstofftype i tonn CO2-ekvivalent


Historier

Norges lengste jernbanebru bygges med bærekraftig betong

Implenia Norge har inngått samarbeid med Hold Norge Rent

Les hvordan Implenia resirkulerer slam