Eine Gruppe von Implenia Mitarbeiter auf einer Baustelle in Lausanne

Prinsipperklæring om strategi for menneskerettighetene


1. Om oss

2. Engasjement

3. Retningslinjer

4.Gyldighetsområde

5. Etterlevelse

6. Risikohåndtering og risikoanalyse

7. Forebyggende tiltak

8. Avhjelpende tiltak

9. Varslingssystem

10. Styringsstruktur