Hvordan vi arbeider

Code of ConductCode of conduct for ansatte

En melding fra andré

Vi i Implenia har oppnådd mye som organisiasjon på grunn av teamets engasjement, kompetanse og ingtegritet. Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) er en viktig rettesnor for dette.

Berger Johannessen, administrerende direktør, Implenia Norge1. Hva vi står for

Våre verdier

Vår forpliktelse

WE DO


2. Vår integritet

Beskytt selskapets interesser

Hvordan forblir vi lojale?

WE DO

WE DON’T


Gi og ta

Hvordan håndterer vi gaver og invitasjoner?

WE DO

WE DON’T


Fair play i markedet

Hvordan opptrer vi rettferdig?

WE DO

WE DON’T


3. Vår forpliktelse til miljøet

Tenk på morgendagen i dag

Hvordan kan vi handle bærekraftig?

WE DO

WE DON’T

4. Våre eiendeler, kunnskaper og ressurser

PSST!

Hvordan kan vi holde ting hemmelig?

WE DO

WE DON’T


Forsiktig bruk av selskapets eiendeler

Hvordan bruker og beskytter vi ressursene, dataene og eiendelene våre?

WE DO

WE DON’T

5. Vårt arbeidsmiljø

Vi er alle like forskjellige

Hvordan behandler vi hverandre?

WE DO

WE DON’T


Sikkerhet først

Hvordan holder vi oss friske og trygge?

WE DO

WE DON’T


Personvern

Hvordan respekterer vi hverandres personvern?

WE DO

WE DON’T

6. Bruk av vår code

Vi forsvarer det som er rett

Ta ordet! still spørsmål!


7. Nedlastinger

Last ned PDF-dokumenter her