Integrert prosjektleveranse

Implenia ønsker å fremme nye partnerskapsmodeller som øker transparens og effektivitet, og lanserer et pilotprosjekt som bruker Integrert prosjektleveranse (IPD)

Schaffhauserstrasse i Zürich

Implenia — Norge

Et ledende multinasjonalt integrert bygg- og eiendomsselskap

Som den ledende leverandøren av bygg- og eiendomstjenester i Sveits utvikler og bygger Implenia boliger, næringsbygg og infrastruktur for fremtidige generasjoner i Sveits og Tyskland. Selskapet planlegger og utfører også komplekse tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, Sverige, Østerrike og Frankrike. En rekke løsningsorienterte og innovative nisjeselskaper bidrar i fullførelsen av Implenias prosjektvirksomhet.

Konsernet har et omfattende tilbud og bred spesialistkompetanse som gjør det mulig å realisere komplekse prosjekter i stor skala og levere kundefokusert brukerstøtte gjennom hele bygningens eller strukturens livssyklus. Konsernet vektlegger kundenes behov, innovasjon og arbeidet med å finne en bærekraftig balanse mellom kommersiell suksess og sosialt og miljømessig ansvar.

Implenia selger sine virksomheter innen fergekaivedlikehold og fjellsikring i Norge

TECO 2030 skal samarbeide med Implenia Norge AS om å eliminere drivhusgassutslipp på byggeplasser

Implenia Norge har signert en samarbeidsavtale med TECO 2030 ASA om å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger til bruk på byggeplasser.

Blast in the middle of Varberg city center

Sirkulær ekonomi

Waldenburgerbahn Basel

Integrert prosjektleveranse

Schaffhauserstrasse i Zürich

Bygging og utvikling i partnerskap

Südcampus i Bad Homburg

Bærekraftig logistikk på byggeplassen

Arnulfpost München

Samfunnsnyttige prosjekter

Vi gjør folks hverdag enklere

Vi bygger bærekraftig infrastruktur som bedrer hverdagen til mennesker rundt om i hele Norge. Som i Moss, der Implenia og  ACCIONA bygger jernbane som tilrettelegger for kortere reisetid, flere avganger og bedre reisefasiliteter.

 

Se våre prosjekter her

Utvalg av tjenester

Bredt utvalg av tjenester

Takket være våre dyktige spesialister, og mange års erfaring, kan Implenia levere bærekraftige totalløsninger innen de alle fleste infrastruktursegmenter.

Oversikt over våre tjenester

Kontakt oss