31 referanser Sorter etter:
asc desc

K2D Skøyen – Vækerø

Oslo, Norge

Byggestart: mars 2023
Kontraktssum: 1,311 Mrd. NOK

Implenia har vunnet kontrakten K2D Skøyen - Vækerø, som er en del av det som skal bli den totale Fornebubanen som skal stå ferdig i 2030. Kontrakten er en videreføring av en pågående tunnelentreprise med Fornebubanen mellom…

E03 Boknafjordtunnelen sør (Rogfast)

Stavanger, Norge

Byggestart: januar 2023
Kontraktssum: 4,06 Mrd. NOK

E03 - Søndre del av Boknafjordtunnelen er en del av E39 Rogfast. Totalt sett skal det drives 26.7 km lang undersjøisk hovedtunnel mellom Harestad og Laupeland i Stavanger.

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Stange, Innlande, Norge

Byggestart: mai 2022
Kontraktssum: 1,8 Mrd. NOK

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av…

Fv. 835 Bru Engeløya

Engeløya, Steigen, Norge

Byggestart: mars 2022
Kontraktssum: 331 M NOK

Implenia er tildelt prosjektet Engeløya bru basert på best kvalitet til tross for at pris ikke var lavest. Byggherre vurderer Implenia best i konkurransen gjennom god og nøye beskrivelse av prosjektgjennomføring spesielt knyttet…

Odal Vindkraftverk

Songkjølen, Engerfjellet, Viken, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 381 M NOK

Odal Vindkraftverk bygges i Nord-Odal kommune øst for Minnesund og Mjøsa, i grenseområdet mellom fylkene Innlandet og Viken, fordelt på de to områdene Songkjølen og Engerfjellet.

K2A Tunnel og grunnarbeider Lysaker-Fornebu

Fornebu, Bærum, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 1,245 Mrd. NOK

Fornebubanen skal etablere en ny t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Banen skal gå 8 km i tunnel under bakken. Banen begynner med ny stasjon og base ved Fornebu og strekker seg til Majorstuen der ny linje knyttes opp…

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

Lyngdal, Norge

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 2,95 Mrd. NOK

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye…

Fv. 2904 06-2113 Austvoll III ny bru og vegtilknytning

Flå, Norge

Byggestart: november 2020
Kontraktssum: 64,5 M NOK

Prosjektet gjelder bygging av ny spennarmert betongbru over Hallingdalselva som erstatter eksisterende hengebru. Den eksisterende brua er blitt miljøsanert på stedet (riving, kildesortering og fjerning) før bygging av ny bru.…

E03 Lokalveger Sandvika - Emma Hjorth

Sandvika, Bærum, Norge

Byggestart: juni 2019
Kontraktssum: 219 M NOK

E03 Sandvika – Emma Hjort er en fornyelse av strekningen mellom Sandvika og Emma Hjort. Prosjektet skiller seg i tre adskilte delområder; Sandvika, Hamang Nord og kryss ved Åses vei. Sandvikselva er et vernet vassdrag som går…

Fv. 6312 Berfjorden

Roan, Norge

Byggestart: februar 2019
Kontraktssum: 227 M NOK

Eksisterende Fv. 6312 var svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen hadde dårlig fremkommelighet og ÅDT på 380 kjøretøy hvorav 15% tungtrafikk. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfattet bygging av to tunneler, i…

Fv. 260 Frogner bru

Frogner, Sørum, Norge

Byggestart: august 2018
Kontraktssum: 64,1 M NOK

Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av ny kjørevegbru (96 m) og ny gang- og sykkelbru (98m), over Leira ved Frogner på Fv. 260 (nå Fv. 1496) i Sørum Kommune. Bruene skulle erstatte eksisterende bru i området som var i…

Åseral Nord

Åseral, Norge

Byggestart: januar 2018
Kontraktssum: 600 M NOK

Åseral Nord ligger i øvre del av Mandalsvassdraget i Vest Agder, eksisterende anlegg ble bygget på 1950-tallet. I denne entreprisen ble Dam Langevatn erstattet av en ny steinfyllingsdam som utgjør 10 meter økt regulering av…

E39 Bjørset - Skjei

Jølster, Norge

Byggestart: mars 2017
Kontraktssum: 319 M NOK

Implenia har bygget ny, utvidet eksisterende E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune.

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skien, Telemark, Norge

Byggestart: januar 2017
Kontraktssum: 325 M NOK

Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen.

FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen

Grytøy, Harstad, Norge

Byggestart: desember 2016
Kontraktssum: 227 M NOK

Bjarkøyforbindelsen er en veiforbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy i Harstad kommune i Troms.

E02 E16 Rud - Vøyenenga

Sandvika, Bærum, Norge

Byggestart: oktober 2016
Kontraktssum: 689,6 M NOK

E16 er et utbyggingsprosjekt mellom Rud og Vøyenenga. Prosjektet bestod av bygging av ny E16 som i hovedsak er en 1,3 km lang 4-felts vei i dagen på strekningen E02 Rud-Vøyenenga i Bærum Kommune. Det var en kompleks gjennomføring…

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Kongsberg, Norge

Byggestart: mai 2016
Kontraktssum: 979 M NOK

Implenia har bygget nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud. Prosjektet er èn av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

Byggestart: september 2015
Kontraktssum: 1,439 Mrd. NOK

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen er Implenias største vegprosjekt i Norge og en av to hovedkontrakter på E39 mellom Bergen og Os som er en del av den nye stamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.

Hell - Værnes

Stjørdal, Trondheim, Norge

Byggestart: januar 2015
Kontraktssum: 102.000 NOK

Prosjektet omfattet over- og underbygningsarbeider i forbindelse med ny dobbeltsporet jernbanebru over Stjørdalselva.

Fv. 64 Rehabilitering av Fannefjordtunnelen

Molde, Møre og Romsdal, Norge

Byggestart: november 2014
Kontraktssum: 124 M NOK

Fv 64 Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel som går fra Molde til Bolsøya i Romsdalsfjorden. Tunnelen ble i sin tid bygd i 1992, delvis renovert i 2013, men måtte få omfattende rehabilitering for å tilfredsstille gjeldende…

Lysebotn II Kraftverk

Lysebotn, Norge

Byggestart: mai 2014
Kontraktssum: 610 M NOK

Lysebotn kraftverk er hovedkraftverket i Lysekonsernet og åpnet i 1953 med en effekt på 210 mW. Utbyggingen av Lysebotn II har gitt ny effekt på 370 mW og ble satt i produksjon i 2018. Utbyggingen ble utført mens eksisterende…

E39 Eiganestunnelen

Jølster, Norge

Byggestart: april 2014
Kontraktssum: 2,02 Mrd. NOK

E39 Eiganestunnelen er en del av den kystnære hovedveien mellom Kristiansand og Trondheim, og er bygget ifm. Rv.13 Ryfast som forbinder Stavanger og Ryfylke. Dette urbane veitunnelprosjektet avlaster sentrumsområdet for trafikk…

K13 Harpe bru/ K14 Solhaug bru/ K21 Vinstersletta bru

Sør-Fron, Norge

Byggestart: mars 2014
Kontraktssum: 178,6 M NOK

Som en del av E6 H1 Frya - Vinstra prosjektet er det utført som en delentreprise bygging av tre bruer.

E6 Vinstra - Sjoa

Vinstra, Norge

Byggestart: februar 2014
Kontraktssum: 1,565 Mrd. NOK

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

EK2 E18 Farrisbrua

Larvik, Norge

Byggestart: januar 2014
Kontraktssum: 757 M NOK

Implenia har sammen med PNC bygget Farrisbrua. Farrisbrua er en del av E18 og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Brua er 570 m lang og 28 m bred og krysser munningen ved Farrisvannet ved…

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Byggestart: september 2013
Kontraktssum: 624,31 M NOK

Prosjektet UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn, inkludert i parsellen av «Vestfoldbanen, Farriseidet - Porsgrunn». Strekningen utføres med dobbeltspor dimensjonert for en hastighet på opp mot…

Fv 48 Tunnel behind Tysse

Tysse, Norge

Byggestart: juni 2013
Kontraktssum: 297 M NOK

Prosjektet gjelder utbedring og omlegging av Fv. 48 på strekningen Gaupholm–Straumsbrua. Utbedring og omlegging på begge sider av tunnel inkludert gang- og sykkelvei. Det ble også bygd ny gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 7.…

E136 Tresfjordbrua

Vestnes, Norge

Byggestart: oktober 2012
Kontraktssum: 650 M NOK

Implenia har bygget E136 Tresfjordbrua, som var en del av utbedringen av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 kilometer på…

Fv. 86 Gryllefjord bru

Senja, Troms, Norge

Byggestart: september 2012
Kontraktssum: 124 M NOK

Kontrakten er en del av Torskenpakken, som totalt består av 16 prosjekter. Torskenpakken ble av Troms fylkeskommune vedtatt i desember 2009. Fjordkryssingen med sjøfylling og bru over Gryllefjorden er av de største prosjektene i…

Brokke Nord

Bykle, Setesdal, Norge

Byggestart: mai 2012
Kontraktssum: 472 M NOK

Prosjektet gjaldt de bygningsmessige arbeidene for kraftverket Brokke Nord, og inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvoss og Skarg kraftverk.

E39 Vågsbotn-Hylkje

Bergen, Norge

Byggestart: mars 2012
Kontraktssum: 319 M NOK

E39 Vågsbotn – Hylkje er et tverrfaglig prosjekt utført for Statens vegvesen. Den nye vegen er en del av stamvegnettet for E39 mellom Bergen og Ålesund, og avløser gammel veg med varierende standard uten gang- og sykkelveg på…