Corporate Governance

Ingen tillit uten åpenhet

Eierstyring og selskapsledelse


Statutter

Erverve, beholde, anvende, belaste og selge


Organisasjonsregler

Gjeldende organisasjonsbestemmelser


Code of Conduct

Hvordan vi arbeider


Kvalitet

Hva betyr kvalitet, og hvordan lever vi opp til det i Implenia?


Mangfold, likestilling og inkludering

Vi skaper tilhørighet!