Corporate Governance

Ingen tillit uten åpenhet

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse handler om prosedyrer som er laget for å lede og overvåke et selskap


Statutter


Organisasjonsregler


Code of Conduct


Åpenhetsloven

Hva er åpenhetsloven?