Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven


Etter åpenhetsloven har virksomheter som Implenia plikt til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse i en rapport som offentliggjøres.

Denne redegjørelsen omfatter hele virksomheten til Implenia Norge AS med datterselskaper.


Code of Conduct