Implenia er organisert i tre avdelinger i Norge

Organisasjon i Norge


Kombinasjon av entreprenørskap med global ekspertise og lokale relasjoner


Tunnel og tunnelrehabilitering

Vi driver, sikrer og restaurerer

Bru og betong

Vi støper og setter fundamenter på plass

Energi og spesielle prosjekter

Vi leder store prosjekter med ekspertise fra flere markeder


Støttefunksjoner

SENTRALE STØTTEFUNKSJONER TIL AVDELINGENE