VISJONEN TIL IMPLENIA ER Å VÆRE EN INTERNASJONAL LEDER INNEN ENTREPRENØRTJENESTER. FOR Å FÅ TIL DETTE, HAR VI FORMULERT EN REKKE VERDIER VI MENER MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR Å TA POSISJONEN VI ØNSKER.

Våre verdierVisjon, oppdrag og verdier

Hva vi bygger på


For å nå vår visjon og vårt oppdrag, gripe mulighetene i våre markeder og utnytte våre sterke sider, har vi utviklet en ny strategi med fire strategiske prioriteringer.