Ledende aktør innen komplekse infrastrukturprosjekter

Våre avdelinger


Kontaktpersoner

Berger Johannessen
Direktør Tunnel Norway
Mario Perissutti
Direktør Bru og betong
Adrianus J. Pas
Direktør Energi og spesielle prosjekter