Ledende aktør innen komplekse infrastrukturprosjekter

Våre avdelinger


Kontaktpersoner

Berger Johannessen
Administrerende direktør Norway
Mario Perissutti
Direktør Bru og betong
Adler Enoksen
Direktør Energi og spesialprosjekter