Se video

HMS-uka

Implenia Norge utfører HMS-uken årlig. Det er et viktig fokus på å bygge god HMS-kultur.

Helse og sikkerhet

HMS i alt vi gjør


Vi i Implenia tar helse, sikkerhet og miljø på alvor. Våre ansatte er den viktigste ressursen for at sikkerheten opprettholdes.

Vegard Sønslien
HMS-leder i Implenia Norge

Årlig HMS-uke

Alle har ansvaret for sin egen sikkerhet, men Implenia som kollektiv må også ta de riktige valgene for at arbeidshverdagen til samtlige blir så trygg som mulig. God planlegging og tilrettelegging vil bidra til dette, men også ikke minst en god sikkerhetskultur som er godt forankret i alle sine arbeidsoppgaver. I Implenia bryr vi oss om hverandre, og sier ifra!

Vegard Sønslien
HMS-leder i Implenia Norge

Ytre miljø