Ledende Aktør Med Sterk Kompetanse

Bru og betong


Våre tjenester

Betongbruer

Stålbruer

Mer informasjon om våre tjenester innen stålbruer

Øvrige betongkonstruksjoner


Prosjektvideoer


Portefølje

Et utvalg av våre stolte prosjekter

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av hovedkontraktene på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika.

Les mer

Ek2 E18 Farrisbrua

Farrisbrua går i horisontal kurve rundt Farrisvannet, ved Larvik i Vestfold. Brua er en del av E18, og inngår i den nye 7 km lange E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Farrisbrua er den eneste i sitt slag, både i Norge og internasjonalt. E18 Bommestad Sky, der kontrakten for Farrisbrua var blant parsellene, ble kåret til årets anlegg 2018.

Les mer

Fv. 857/Fv. 125 Bjarkøyforbindelsen

Bjarkøyforbindelsen er det største veiprosjektet i Troms fylkeskommunes historie. Veiprosjektet binder sammen de tre øyene Sandsøy, Grytøy og Bjarkøy i Troms. Implenia har kontrakten for bygging av fire stålbjelke/-kassebruer mellom Grytøy og Sandsøy i Troms, samt bygging av veg på eksisterende sjøfylling mellom alle bruer og mot land. I dette inngikk fabrikasjon og montering av 4 stk. brukonstruksjoner inkludert tilhørende peling- og betongarbeider.

Les mer

E136 Tresfjordbrua

Implenia har bygget E136 Tresfjordbrua, som var en del av utbedringen av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 kilometer på strekningen mellom Ørskog og Åndalsnes.

Les mer

E6 Vinstra – Sjoa

Arbeidene på E6 mellom Vinstra og Sjoa representerte en av to anleggskontrakter for E6 Frøya – Sjoa, det største veiprosjektet i Norge i sin tid. Med en verdi på 1,565 milliarder kroner var dette ved signering 7. januar 2014 den største enkeltstående veikontrakten i Statens vegvesens historie. Dette veiprosjektet har hatt stor betydning for lokalmiljøet så vel som for alle reisende gjennom Gudbrandsdalen. E6 legges utenom tettstedene på strekningen og dermed forsvinner tungtrafikken fra sentrumsområdene.

Les mer

Engeløya bru

Implenia er tildelt prosjektet Engeløya bru basert på best kvalitet til tross for at pris ikke var lavest. Byggherre vurderer Implenia best i konkurransen gjennom god og nøye beskrivelse av prosjektgjennomføring spesielt knyttet planlegging, logistikk og risikovurdering.

Les mer

Nyheter

Våre nyheter innen tunnel