LEVERANDØRER

Innkjøp


LEVERANDØRHÅNDTERING I IMPLENIA

Innkjøp av varer og tjenester utgjør en stor del av verdiskapningen i Implenia Norge AS.