Prosjekter og referanser for tunnelbygging

Prosjekter


Referanseprosjekter

29 referanser Sorter etter:
asc desc

Fv. 6312 Berfjorden

Roan, Norge

Byggestart: februar 2019
Kontraktssum: 24,048 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Eksisterende Fv. 6312 var svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen hadde dårlig fremkommelighet og ÅDT på 380 kjøretøy hvorav 15% tungtrafikk. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfattet bygging av to tunneler, i…

Rönnskär - Endlager

Skellefteå, Sverige

Byggestart: januar 2018

Implenia Sweden bygger et depot for prosessavfall fra Boldens Rönnskär kobbersmelter i Skelleftehamn. Boliden har lagt inn bestillingen hos Implenia, som i hovedsak består av boring og sprengning av en rekke berguttrekkskammer…

Åseral Nord

Åseral, Norge

Byggestart: januar 2018
Kontraktssum: 65,66 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Åseral Nord ligger i øvre del av Mandalsvassdraget i Vest Agder, eksisterende anlegg ble bygget på 1950-tallet. I denne entreprisen ble Dam Langevatn erstattet av en ny steinfyllingsdam som utgjør 10 meter økt regulering av…

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skien, Telemark, Norge

Byggestart: januar 2017
Kontraktssum: 38,136 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen.

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Kongsberg, Norge

Byggestart: mai 2016
Kontraktssum: 114,877 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Implenia har bygget nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud. Prosjektet er èn av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

Byggestart: september 2015
Kontraktssum: 160,072 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen er Implenias største vegprosjekt i Norge og en av to hovedkontrakter på E39 mellom Bergen og Os som er en del av den nye stamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.

Fv. 64 Rehabilitering av Fannefjordtunnelen

Molde, Møre og Romsdal, Norge

Byggestart: november 2014
Kontraktssum: 16,249 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Fv 64 Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel som går fra Molde til Bolsøya i Romsdalsfjorden. Tunnelen ble i sin tid bygd i 1992, delvis renovert i 2013, men måtte få omfattende rehabilitering for å tilfredsstille gjeldende…

E39 Eiganestunnelen

Jølster, Norge

Byggestart: april 2014
Kontraktssum: 249,437 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

E39 Eiganestunnelen er en del av den kystnære hovedveien mellom Kristiansand og Trondheim, og er bygget ifm. Rv.13 Ryfast som forbinder Stavanger og Ryfylke. Dette urbane veitunnelprosjektet avlaster sentrumsområdet for trafikk…

E6 Vinstra - Sjoa

Vinstra, Norge

Byggestart: februar 2014
Kontraktssum: 197,397 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Byggestart: september 2013
Kontraktssum: 82,892 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Prosjektet UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn, inkludert i parsellen av «Vestfoldbanen, Farriseidet - Porsgrunn». Strekningen utføres med dobbeltspor dimensjonert for en hastighet på opp mot…

Fv 48 Tunnel behind Tysse

Tysse, Norge

Byggestart: juni 2013
Kontraktssum: 41,242 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Prosjektet gjelder utbedring og omlegging av Fv. 48 på strekningen Gaupholm–Straumsbrua. Utbedring og omlegging på begge sider av tunnel inkludert gang- og sykkelvei. Det ble også bygd ny gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 7.…

Schwyz-Stoos taubane

Schwyz, Sveits

Byggestart: mai 2013
Kontraktssum: 25 M CHF

Den eksisterende taubanen på Stoos vil bli erstattet av en ny konstruksjon (konsesjonen til den eksisterende kabelbanen er tom og kan ikke forlenges) med en ny rute. En kabelbane i skytteloperasjon med 2 kjøretøyer for transport…

Brokke Nord

Bykle, Setesdal, Norge

Byggestart: mai 2012
Kontraktssum: 72,904 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Prosjektet gjaldt de bygningsmessige arbeidene for kraftverket Brokke Nord, og inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvoss og Skarg kraftverk.

U5 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggestart: januar 2012
Kontraktssum: 182,078 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bygging av en 1,6 km lang dobbeltrørstunnel og skallkonstruksjon av to togstasjoner i sentrum av Berlin.

Sikkerhetsgalleri i Fréjus -tunnelen

Fréjus, Frankrike

Byggestart: januar 2009
Kontraktssum: 166,521 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Etter brannen i Mont Blanc -tunnelen i 1999 ble det gjort betydelige endringer i regelverket som resulterte i at Fréjus -tunnelen ble overholdt. Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) har tilbudt kontrakten om…

Citybanan Project Odenplan & Vasatunnel

Stockholm, Sverige

Byggestart: januar 2009
Kontraktssum: 183,617 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

"Citybanan" forbinder de nordlige og sørlige delene av Stockholm underjordiske med 2 ekstra jernbanespor og dobler dermed kapasiteten til jernbaneforbindelsen som har eksistert siden 1871. Stor -Stockholm -området vokser med…

Tunnel Silberberg

Großbreitenbach, Tyskland

Byggestart: januar 2009
Kontraktssum: 288,811 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Den nye linjen (NBS) Ebensfeld - Erfurt er en del av transportprosjektet "German Unity Rail No. 8 Expansion / New Line from Nürnberg to Berlin". Den forbinder de oppgraderte linjene Nürnberg - Coburg og Bebra - Erfurt med en…

Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance

Finhaut VS (Le Châtelard), Sveits

Byggestart: januar 2008
Kontraktssum: 742 M CHF

Bygging av et underjordisk pumpekraftverk

Norra Länken 12 och 22

Stockholm, Sverige

Byggestart: desember 2007
Kontraktssum: 223,503 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Designet ble utført av Technisches Büro, Implenias, deretter Bilfingers, intern strukturell designavdeling.

Wehrhahn Line, parti 1

Landeshauptstadt Düsseldorf, Tyskland

Byggestart: januar 2007
Kontraktssum: 586,288 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Delstatshovedstaden Düsseldorf realiserer den såkalte kjernedelen av Wehrhahnbanen som en underjordisk trikkestrekning for å forbedre lokal offentlig transport. Med den nye dobbeltsporede tunnelruten, som er en erstatning for 5…

Weinbergtunnel DML SBB Zürich ATW

Zürich, Sveits

Byggestart: januar 2007
Kontraktssum: 353,6 M CHF

Bygging av en tofelts skinnetunnel med TBM.

Tunnel Clem Jones (CLEM 7) NSBT

Brisbane, Australia

Byggestart: januar 2006
Kontraktssum: 1,788 Mrd. CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Clem Jones -tunnelen (også North South Bypass Tunnel) er et stort bidrag til målet for byen Brisbane for å takle de eksisterende og fremtidige økende kravene til trafikk og infrastruktur. Dette prosjektet binder nord-sør…

East Side Combined Sewer Overflow ESCSO

Portland, USA

Byggestart: mai 2005
Kontraktssum: 517,334 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

I Portland ble "East Side Combined Sewer Overflow Tunnel" implementert som det viktigste tiltaket for å beskytte mot flom i byen forårsaket av kloakk og regnvannsoverløp.

Malmö City Tunnel Lot E201

Malmö, Sverige

Byggestart: januar 2005
Kontraktssum: 510,478 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Malmö bytunnel er en del av det 17 km lange jernbaneinfrastrukturprosjektet for å forbedre forbindelsen til det svenske jernbanenettet via Öresundsbroen til Danmark og det europeiske høyhastighetsnettet.

Wienerwaldtunnel

Westportal Wienerwaldtunnel, Østerrike

Byggestart: januar 2004
Kontraktssum: 523,796 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Wienerwaldtunnelen er en vesentlig del av den nye linjen mellom Wien og St. Pölten.

Sedrun tunnelparti 360, AlpTransit, Gotthard basistunnel

Sedrun, Sveits

Byggestart: januar 2002
Kontraktssum: 1,51 Mrd. CHF

Bygging av to parallelle enkeltsporede rør for jernbanen ved hjelp av sprengning og en multifunksjonell stasjon.

Seksjoner Bodio & Faido, Alptransit Gotthard Base Tunnel

Bodio - Faido, Sveits

Byggestart: januar 2001
Kontraktssum: 2,84 Mrd. CHF

Konstruksjon av to parallelle enkeltsporede rør for jernbanen med en gripemaskin TBM og et flerfunksjonspunkt i sprengning.

Taiwan høyhastighets jernbane

Changhua, 石牌里, Taiwan

Byggestart: mai 2000
Kontraktssum: 252,147 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Den 36,60 km lange seksjonen 6 (C 260) omfattet 7 tunneler med en total lengde på 9 245 m. På 7 276 m er Paghuashan -tunnelen den lengste av hele byggeprosjektet. De to nordlige og fire sørlige tunnelene har lengder mellom 163 m…

Kvarnholmsförbindelsen

Stockholm, Sverige


Kontraktssum: 30,028 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Kvarnholmen er en øy i Stockholms skjærgård som brukes industrielt. Det tidligere industriområdet har bare blitt publisert for et levende bymiljø.

data-lux-contextualcontenturi="https://implenia.com/no-no/infrastruktur/vaare-tjenester/tunneldriving-og-tunnelrehabilitering/prosjekter?type=1520796480"