Prosjekter og referanser for tunnelbygging

Prosjekter


Referanseprosjekter

7 referanser Sorter etter:
asc desc

E03 Boknafjordtunnelen sør (Rogfast)

Stavanger, Norge

Byggestart: januar 2023
Kontraktssum: 377,582 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

E03 - Søndre del av Boknafjordtunnelen er en del av E39 Rogfast. Totalt sett skal det drives 26.7 km lang undersjøisk hovedtunnel mellom Harestad og Laupeland i Stavanger.

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Stange, Innlande, Norge

Byggestart: mai 2022
Kontraktssum: 172,919 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av…

K2A Tunnel og grunnarbeider Lysaker-Fornebu

Fornebu, Bærum, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 123,761 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Fornebubanen skal etablere en ny t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Banen skal gå 8 km i tunnel under bakken. Banen begynner med ny stasjon og base ved Fornebu og strekker seg til Majorstuen der ny linje knyttes opp…

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

Lyngdal, Norge

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 293,249 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye…

TELT, CO08 - Villard Clément

Lyon, Frankrike

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 252,044 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bygging av basistunnelen fra angrepene på portalen til Villard Clément.

Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)

Sandbukta, Moss, Såstad, Norge

Byggestart: juni 2019
Kontraktssum: 642,098 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A) er en del av Intercity-utbyggingen, og er en av parsellene i lenken mot Halden (Østfoldbanens vestre linje). På strekningen skal det bygges 10,3 km nytt dobbeltspor som…

Fv. 6312 Berfjorden

Roan, Norge

Byggestart: februar 2019
Kontraktssum: 24,048 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Eksisterende Fv. 6312 var svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen hadde dårlig fremkommelighet og ÅDT på 380 kjøretøy hvorav 15% tungtrafikk. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfattet bygging av to tunneler, i…

data-lux-contextualcontenturi="https://implenia.com/no-no/infrastruktur/vaare-tjenester/tunneldriving-og-tunnelrehabilitering/prosjekter?type=1520796480"