Prosjekter og referanser for tunnelbygging

Prosjekter


Referanseprosjekter

5 referanser Sorter etter:
asc desc

TELT, CO08 - Villard Clément

Lyon, Frankrike

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 2,53 Mrd. NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bygging av basistunnelen fra angrepene på portalen til Villard Clément.

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

Lyngdal, Norge

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 2,95 Mrd. NOK

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye…

Secondo tubo San Gottardo - Lot 243, North Access Tunnel

Göschenen, Sveits

Byggestart: april 2021
Kontraktssum: 878,451 M NOK Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

For å rehabilitere den eksisterende Gotthard-tunnelen skal det bygges et nytt tunnelrør (2TG) på forhånd. Lot 243 inkluderer bygging av adkomsttunnelen og de nordlige logistikkbruddene. Prosjektet tjener til den foreløpige…

K2A Tunnel og grunnarbeider Lysaker-Fornebu

Fornebu, Bærum, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 1,245 Mrd. NOK

Fornebubanen skal etablere en ny t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Banen skal gå 8 km i tunnel under bakken. Banen begynner med ny stasjon og base ved Fornebu og strekker seg til Majorstuen der ny linje knyttes opp…

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Stange, Innlande, Norge

Byggestart: mai 2022
Kontraktssum: 1,8 Mrd. NOK

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av…