|
Pressemeldinger

Implenia og WindWorks Jelsa har signert en avtale for å etablere en konstruksjonsbase og produsere betongfundamenter og generelle tjenester til den flytende havvindindustrien på Jelsa i Suldal kommune.

WindWorks Jelsa: Visualisering av den fremtidige produksjonsbasen for den flytende havvindindustrien i Jelsa, Norge (image: ©Implenia).

Lysaker, Bærum, 15. august 2023 – Implenia og WindWorks Jelsa signerte i går en investerings- og aksjonæravtale for å utvikle og etablere en av de mest effektive storskala basene for produksjon av betongfundamenter og sammenstilling av flytende havvind i Europa. Ved signering av investerings- og aksjonæravtale vil Implenia og Norsea Impact bli likeverdige minoritetsaksjonærer i WindWorks Jelsa (41 % hver). Norge er et av Implenias kjernemarkeder for komplekse infrastrukturprosjekter. NorSea er en innovativ og kundefokusert forsyningskjedepartner for offshoreindustrien, samt en drivende utvikler innen sektoren for fornybar energi.

Den første preproduksjonsfasen skal vare fra 2023-2026, og vil kun kreve begrensede økonomiske investeringer. Implenias investering vil ikke konsolideres, men kun egenkapitalregnskapsføres, i tråd med selskapets finansielle strategi. I den signerte avtalen forplikter Implenia seg til to mindre investeringstransjer i 2023 og 2024.

Flytende havvind har et enorm potensial i Europas bærekraftige fremtid

Offshore fornybar energi er forventet å bli den største energikilden for Europas nullutslippsfremtid. Flytende havvind regnes som en vesentlig fremtidig energikilde og eksportprodukt for Norge, og de første konsesjonene i Norge forventes tildelt i desember 2023. Ambisjonen til WindWorks Jelsa er å bli en nøkkelpartner innen den voksende flytende havvindindustrien på tvers av Europa ved å produsere fundamenter og vindturbiner med en total produksjon på 1 GW per år. I praksis kan 1 GW forsyne opp til fire millioner husstander årlig.

Implenias ambisjon for samarbeidet med WindWorks Jelsa er å tilby store kostnadseffektive betongunderstell for flytende havvind. Implenia kommer til å bruke sin interne spesialistkompetanse innen design og planlegging, i tillegg til strategi og markedstilnærming. Prosjektet mellom partene vil etter planen bli utviklet i flere faser mellom 2023 og 2032, som ved full utbygging vil representere et produksjons- og sammenstillingsområde på 800.000 m2.

Et prosjekt som er i tråd med Implenias strategi 

Prosjektet er i tråd med Implenias strategiske fokus på større, komplekse infrastrukturprosjekter samt spesialisering innen infrastruktur for fornybar energi. Ved å støtte utviklingen av flytende havvindparker jobber Implenia målrettet mot å bli en viktig aktør i dette raskt voksende markedet.

Implenias Head of Division for Civil Engineering, Christian Späth, sier at Implenias ekspertise innen betongkonstruksjon gjør selskapet godt egnet for denne fremvoksende industrien:

«Flytende havvind er et spennende nytt felt innen fornybar energi, et felt der Implenia vil være i stand til å iverksette våre kjerneverdier som bærekraft, smidighet, samarbeid og integritet. Produksjon av betongfundamenter for vindturbiner kommer til å være helt avgjørende hvis vi skal oppnå en vellykket overgang til grønn energi.»

Geir Ims, styreleder i WindWorks Jelsa, understreker hvor viktig denne avtalen er for fremtiden: 

«Styrking av WWJ-teamet med kompetanse og innovasjonskraft fra Implenia til utvikling av kostnadseffektiv serieproduksjon av store betongkonstruksjoner vil gi WWJ og norsk leverandørindustri økt konkurransekraft og store eksportmuligheter.»

 

Kontakt for media:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

 

Kontakt for investorer:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

 

Datoer for investorer:

16 august 2023: Halvårsresultat 2023, analytikere og media konferense

28 februar 2024: Årsresultater 2023, analytikere og media konferense

26 mars 2024: Årlig generalforsamling 

 

Implenia

Implenia er en verdensledende entreprenør og leverer tjenester av høy kvalitet knyttet til betongunderkonstruksjoner og betongproduksjon, bygget på kjernekompetansene innen prosjektering, prosjektledelse og forsyningskjedestyring.

Med sitt brede tilbud og ekspertisen til sine spesialister, utfører konsernet store, komplekse prosjekter og gir kundefokusert støtte gjennom hele livssyklusen til en bygning eller struktur. Den tar utgangspunkt i kundens behov og i å finne en bærekraftig balanse mellom kommersiell suksess og sosialt og miljømessig ansvar. Implenia har hovedkontor i Opfikon nær Zürich, sysselsetter mer enn 8000 mennesker over hele Europa og hadde en omsetning på CHF 3,8 milliarder i 2021. Selskapet er notert på SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Mer informasjon finner du på implenia.com.

WindWorks Jelsa
WindWorks Jelsa er eid av Norsea Group AS, Ryfylke IKS og Suldal kommune og ønsker å etablere den mest effektive storskala basen for produksjon av fundament og sammenstilling av flytende havvind i Europa. WindWorks Jelsa er planlagt etablert på Jelsa i Suldal kommune i Rogaland og skal etter planen kunne bygge 70 flytende havvindmøller i året. Anlegget vil bidra til stor verdiskaping i regionen, om lag 1000 arbeidsplasser på basen og bidra til å sette Rogaland og Norge på det internasjonale havvindkartet. Det arbeides for at WindWorks Jelsa skal være klar for bygging av betongfundament for flytende havvind til Utsira Nord.