|
Pressemeldinger,
Tunnel og tunnelrehabilitering,
Trafikktunneler

Implenia bygger E02 Kvitsøy på E39 Rogfast

Datagenerert utsnitt av en tunnel. Tunnelen er sirkulær og går gjennom fjellgrunn. Rogfasttunnelen er en veitunnel i Norge som forbinder øyene Bokn og Rennesøy. Tunnelen er den lengste og dypeste undersjøiske veitunnelen i verden.
Prosjekt E02 Kvitsøy, E39 Rogfast: Et stort og komplekst tunnelsystem på rundt 230 meters dyp under havoverflaten (Bilde: © Norconsult/Statens vegvesen).

Implenia og Stangeland maskin er blitt tildelt sin andre kontrakt på Rogfast-prosjektet av byggherre Statens vegvesen. Kontrakten omfatter blant annet bygging av 8,8 km tunnel og har en verdi på drøyt 6,3 mrd. Arbeidene er planlagt å ferdigstilles i 2030.

Lysaker (Bærum), 31.05.24 – Entreprise E02 Kvitsøy regnes som den mest komplekse i Rogfast-prosjektet, og omfatter en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er cirka 8,8 km med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner. Entreprisen omfatter også to ventilasjonssjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det skal dessuten bygges 1,6 kilometer veg i dagen, to broer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal.

Arbeidet omfatter også fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km, som nå blir utført av entreprisen som pågår på Kvitsøy.

E02-kontrakten fra Kvitsøy skal møte E03-kontrakten, som bygges fra sør i Randaberg kommune utenfor Stavanger, og skal møte E04-kontrakten som bygges fra nord i Bokn kommune.

Fortsetter godt samarbeid
Fra før bygger Implenia sammen med Stangeland Maskin E03 Boknafjordtunnelen sør, noe som betyr at vi til sammen utfører omkring 70 prosent av hele Rogfast-utbyggingen. I arbeidsfellesskapet kommer entreprenørene til å fortsette den gunstige arbeidsfordelingen. Implenia vil utføre drivingen og innredningen av tunnelen. Stangeland Maskin vil være ansvarlig for transport av masser inkl. fylling i sjø, grunnarbeider, samt bygging av vei i tunnel og dagen. Implenias andel av kontrakten er ca. 4,8 mrd.

Komplekst i tråd med Implenias strategi
«Vi er stolte og ydmyke over å bli valgt til å utføre denne viktige jobben sammen med våre samarbeidspartnere i Stangeland Maskin. E02-parsellen er et stort og utfordrende prosjekt, noe som passer vår strategi om å utføre komplekse infrastrukturprosjekter svært godt, og hvor vi får utnyttet vår ekspertise innen tunnel, betong og vann- og frostsikring,» sier administrerende direktør i Implenia Norge, Berger Johannessen.

Kontrakten mellom Implenia Norge, Stangeland Maskin og Statens vegvesen er planlagt signert 11. juni 2024, og karensperioden utløper 7. juni 2024. Arbeidene på Kvitsøy starter etter sommerferien og fortsetter der forberedende entreprise sluttet cirka 230 meter under havoverflaten.

 

Kontakt:

Berger Johannessen
Administrerende direktør, Implenia Norge
+47 90692861
berger.johannessen@implenia.com

 

 

Contact for Investors and Analysts:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

 

Dates for investors:

21 August 2024: Interim results 2024, Analysts and Media Conference

26 February 2025: Annual results 2024, Analysts and Media Conference

 

As Switzerland’s leading construction and real estate service provider, Implenia develops, builds and manages homes, workplaces and infrastructure for future generations in Switzerland and Germany. It also offers tunnelling and related infrastructure services in other markets. Formed in 2006, the company can look back on around 150 years of construction tradition. Implenia brings together the know-how of its highly skilled development, planning and execution units under the umbrella of an integrated multinational construction and real estate service provider. With its broad offering and the expertise of its specialists, the Group realises large, complex projects and provides client-centric support across the entire life cycle of a building or structure. It focuses on client needs and on striking a sustainable balance between commercial success and social and environmental responsibility. Implenia, with its headquarters in Opfikon near Zurich, employs more than 9,000 (FTE) people across Europe and posted revenue of CHF 3.6 billion in 2023. The company is listed on the SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). More information can be found at implenia.com.