Cirkulär ekonomi

"Waldeburgerli", Schweiz smalspårigaste järnväg, breddas som en del av upprustningen av sträckan som går genom Waldenburgdalen.

WALDENBURGERBAHN BASEL

Implenia — Sverige

Den ledande samarbetspartnern för utmanande infrastruktur i Sverige

Implenia Sverige har flera många års erfarenhet och expertis gällande byggandet av komplexa infrastrukturprojekt över hela landet. Vi har ett särskilt fokus på områdena tunnel och bergrum. Implenias ambition är att bli den ledande samarbetspartnern för komplexa och utmanande infrastrukturprojekt i Sverige.  

Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. 

Komplexa infrastrukturprojekt

Implenia planerar och bygger för framtiden. Med glädje. 

Vi bygger hållbar infrastruktur som förbättrar vardagen för människor i Sverige. Som till exempel vid Lilla Lidingöbron där vi bygger ny bro för gång, cykel och spårtrafik. Bron kommer att dimensioneras för en tredubbling av gång- och cykeltrafik med fina utsiktsplatser. 

 

Infrastruktur

Implenia Services

Omfattande utbud av byggtjänster

Ekonomiskt, integrerat och kundcentrerat.

Bred portfolio av byggtjänster – baserad på expertis, tradition och innovation.

Omfattande utbud av byggtjänster

Kontakt