Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet på Implenia


Det är för oss självklart att alla rutiner och regler ska vara lätta att följa och efterleva, de ska ha ett tydligt syfte och vara anpassade för verksamheten.

Alla tjänar på att ha en bra arbetsmiljö, varför krångla till det?

Nollvision för olyckor