22 referanser Sorter etter:
asc desc

Grødaland biogassanlegg

Klepp, Norge

Implenia utførte de byggtekniske arbeidene på Grødaland biogassanlegg i Hå kommune, Jæren. Grødaland biogassanlegg behandler ulike slamfraksjoner, biosubstrater fra husholdningsavfall og annet organisk avfall.

Sauda, overføring Maldal–Sagelva

Sauda, Norge

Implenia har bygget overføringstunnel fra Maldalselva til Sønnå Kraftverk.

Nordenga bru

Oslo, Norge

E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo. Den spesielle og klart synlige stålkonstruksjonen er et tydelig landemerke og markerer inngangen til…

Heggedal stasjon

Heggedal, Norge

Fylkesveien som tidligere krysset jernbanen i plan med jernbanesporene, ble flyttet til en ny planfri kryssing med bru syd for stasjonsområdet. Prosjektet har også lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum. …

Fv. 48 Tunnel bak Tysse

Tysse, Norge

Implenia har bygget ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva. Målet med prosjektet var å avlaste Tysse sentrum for gjennomgangstrafikken på Fv. 48, samt utbedre den dårlige veistandarden på veistrekningen.

Lysebotn

Lysebotn, Norge

Implenia har bygget det nye vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland for Lyse Produksjon. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekter og betyr om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller…

E39 Bjørset – Skei

Jølster, Norge

Implenia har bygget ny/utvidet eksisterende E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune.

Fv. 260 Frogner Bru

Frogner, Sørum, Norge

Implenia har erstattet den eksisterende Frogner bru med to separate bruer. De to nye bruene vil bedre standarden for både harde og myke trafikanter.

Brokke Nord

Bykle, Norge

Prosjektet omfattet de bygningsmessige arbeidene for kraftverket. Dette inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvsfoss og Skarg kraftverk.

Unter- und Oberbau von Hell-Værnes

Trondheimsfjorden, Norge

Implenia har utført under- og overbygning av ny bru over Stjørdalselva. Brua er en del av utviklingen av persontransporttilbudet på Trønderbanen.

UFP-08 Eidanger

Porsgrunn, Norge

Implenia har bygget UFP-08 Eidanger som var en del av prosjektet Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet–Porsgrunn. Enterprisen omfattet bygging av underbygning for dobbeltsporet jernbane i dagen og i tunnel.

K13 Harpe bridge / K14 Solhaug bridge / K21 Vinstersletta bridge

Sør-Fron, Norge

Som en del av E6 H1 Frya-Vinstra prosjektet, har Implenia bygget tre bruer for AF-Gruppen. Harpe bru er den største på 320 meter. Harpe bru krysser Lågen elv ved Harpefoss i Sør-Fron.

Fannefjordtunnelen

Molde, Norge

Implenia utførte i 2014/2015 rehabilitering av Fannefjordtunnelen på fylkesvei 64 mellom Molde og Åndalsnes. Kontrakten omfattet både bygg- og anleggsarbeider samt elektroarbeider.

Fv. 86 Gryllefjord bridge

Gryllefjord, Norge

Implenia har bygget bru over Gryllefjord, som ligger i Torsken kommune på Senja i Troms fylke. Brua er et rassikringsprosjekt som sammen med tunnel gjennom Ballesvikskaret har sikret en rassikker strekning til Gryllefjord og…

E39 Vågsbotn-Hylkje

Bergen, Norge

Implenia har bygget ny firefeltsvei fra rundkjøringen i Vågsbotn til krysset ved Haukås Næringspark. Veien går i tunnel gjennom Eikåsen. Målet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten og framkomsten i området for både…

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Kongsberg, Norge

Implenia har bygget nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud. Prosjektet er en av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

Eiganestunnelen, E 39 (Los E04)

Stavanger, Norge

Implenia har bygget Eiganestunnelen slik at lokalveinettet kan avlastes for gjennomgangstrafikk. Målet er å redusere antall ulykker på strekket, og å bidra til miljøforbedring langs dagens vei. Framkomsten på veiene vil bli bedre…

E136 Tresfjordbrua

Vestnes, Norge

Byggestart: oktober 2012
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 650 M NOK

Implenia har bygget E136 Tresfjordbrua, som var en del av utbedringen av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 kilometer på…

EK2 E18 Farrisbrua

Larvik, Norge

Byggestart: januar 2014
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 757.000 NOK

Implenia har sammen med PNC bygget Farrisbrua. Farrisbrua er en del av E18 og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Brua er 570 m lang og 28 m bred og krysser munningen ved Farrisvannet ved…

E6 Vinstra - Sjoa

Vinstra, Norge

Byggestart: februar 2014
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 1,595 B NOK

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

Byggestart: september 2015
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 1,439 B NOK

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen er Implenias største vegprosjekt i Norge og en av to hovedkontrakter på E39 mellom Bergen og Os som er en del av den nye stamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.

FV. 857 – FV. 125 Bjarkøyforbindelsen

Grytøy, Harstad, Norge

Byggestart: desember 2016
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 227 M NOK

Bjarkøyforbindelsen er en veiforbindelse mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy i Harstad kommune i Troms.