Attraktiv och säker arbetsplats

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Andel kvinnor %

Antal kvinnor och män

LIKA MÖJLIGHETER

RÄTTVIS LÖN

UTBILDNING OCH FORTSATT PROFESSIONELL UTVECKLING

Individuell utveckling och yrkesutbildning

HÄLSA OCH SÄKERHET

OLYCKOR OCH FRÅNVARO