Eine Gruppe von Implenia Mitarbeiter auf einer Baustelle in Lausanne

Principförklaring om strategi för de mänskliga rättigheterna


1. Om oss

2. Engagemang

3. Riktlinjer

4. Giltighetsområde

5. Efterlevnad

6. Riskhantering och riskanalys

7. Förebyggande åtgärder

8. Avhjälpandeåtgärder

9. Visselblåsarsystem

10. Styrstruktur