Finansiell och operativ excellence

SKAPA VÄRDEN

Implenia Sverige ekonomiska siffror

VALUE ASSURANCE

BIM

IT-SÄKERHET

HÅLLBAR FINANS

LEAN CONSTRUCTION

KVALITETSSTRATEGI

KUNDNÖJDHET