Indikatorer


Attraktiv arbetsmiljö

Attraktiv och säker arbetsplats

Antal kvinnor och män

Attraktiv arbetsmiljö

Attraktiv och säker arbetsplats

Andel kvinnor %

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Drivmedel (Scope 1 & 3), i tusen liter

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Drivmedel (Scope 1), i tusen liter

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Avfallshantering i %, 2022

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Vattenhantering i m3, 2022

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Tjänsteresor tåg & flyg (scope 3), i %

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 3),
ton CO2-ekvivalenter

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 1 & 2),
ton CO2-ekvivalenter

Respekt för miljön

Respekt för miljön

Energianvändning (scope 1 & 2)

Attraktiv arbetsmiljö

Attraktiv och säker arbetsplats

Fördelning anställda %, 2022