Indikatorer

working-enviroment
Attraktiv arbetsmiljö

Attraktiv och säker arbetsplats

Andel kvinnor %

working-enviroment
Attraktiv arbetsmiljö

Attraktiv och säker arbetsplats

Antal kvinnor och män

working-enviroment
Attraktiv arbetsmiljö

Attraktiv och säker arbetsplats

Fördelning anställda %

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 1 & 2),
år 2019-2021 i tusen ton CO2-ekvivalenter

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Energianvändning (scope 1 & 2)

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 3),
år 2020-2021 i tusen ton CO2-ekvivalenter

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Vattenhantering 2021, %

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Tjänsteresor tåg & flyg (scope 3), i %

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Avfallshantering i %

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Drivmedel (Scope 1), i tusen liter

respect-enviroment
Respekt för miljön

Respekt för miljön

Drivmedel (Scope 1 & 3), i tusen liter