Hållbarhet på Implenia

LEDNINGENS UTTALANDE

ÖVERSIKT IMPLENIA SVERIGE

LEDNINGSGRUPPEN IMPLENIA SVERIGE

VÄRDERINGAR

Vision, Mission och Value

HÅLLBARHETSORGANISATION

HÅLLBARHETSLEDNING

VERKSAMHETENS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET

HUR VERKSAMHETEN KAN GÖRA SKILLNAD

RISKER OCH MÖJLIGHETER KOPPLAT TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR

INTRESSENTER

VÄSENTLIGHETSANALYS

FOKUSOMRÅDEN

GLOBALA MÅLEN