Se filmen

Hållbarhetsrapport

Hållbarhet på Implenia Sverige innebär ansvar för vår verksamhet i hela värdekedjan.

Denna hållbarhetsrapport avser verksamheten inom Implenia Sverige AB år 2021.

Hållbarhetsrapport


indicators
Våra hållbarhetsindikatorer

Attraktiv och säker arbetsplats

Respekt för miljön

Energianvändning (scope 1 & 2)

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 1 & 2),
år 2019-2021 i tusen ton CO2-ekvivalenter

data-lux-contextualcontenturi="https://implenia.com/sv-se/hallbarhet/hallbarhet-pa-implenia?type=1520796480"