Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

Hållbarhet på Implenia Sverige innebär ansvar för vår verksamhet i hela värdekedjan.

Hållbarhet på Implenia

indicators
Våra hållbarhetsindikatorer

Attraktiv och säker arbetsplats

Respekt för miljön

Energianvändning (scope 1 & 2)

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 1 & 2),
år 2019-2021 i tusen ton CO2-ekvivalenter