Se filmen

Hållbarhetsrapport

Hållbarhet på Implenia Sverige innebär ansvar för vår verksamhet i hela värdekedjan.

Denna hållbarhetsrapport avser verksamheten inom Implenia Sverige AB år 2022.

Hållbarhetsrapport 2022


Antal kvinnor och män

Respekt för miljön

Energianvändning (scope 1 & 2)

Respekt för miljön

Koldioxidemissioner (scope 1 & 2),
ton CO2-ekvivalenter

Hållbarhetsarbetet är integrerat i hela Implenia Sverige AB:s verksamhet (fortsättningsvis benämnt Implenia Sverige).