Respekt för miljön

MILJÖLEDNING

ENERGI OCH KLIMAT

IMPLENIA ANVÄNDE 94 473 GJ UNDER 2021. SEDAN 2020 HAR ENERGIANVÄNDNINGEN MINSKAT MED 8%.

Energianvändningen 2021, %.

Växthusgasutsläpp definition

Drivmedel (Scope 1), i tusen liter

Drivmedel (Scope 1 & 3), i tusen liter

Koldioxidemissioner (scope 1 & 2), år 2019-2021 i tusen ton CO2-ekvivalenter

MATERIAL

VATTENANVÄNDNING

Vattenhantering 2021, %

AVFALL- OCH RESURSHANTERING

Avfallshantering % 2021

DRIVMEDEL

Drivmedel (Scope 1), i tusen liter

Drivmedel (Scope 1 & 3), i tusen liter

MILJÖTILLBUD OCH MILJÖOLYCKOR

GRÖNT KONTOR