Inköp på Implenia

Purchasing at Implenia

Svenska

English

Allmänna frågor gällande inköp / General questions regarding purchases
Anna Jasner
Head Procurement Sweden