Betong- och broarbeten

Våra referenser

Wehrhahn Line, Lot 1

Landeshauptstadt Düsseldorf, Tyskland

Byggstart: januari 2007
Projektvolym: 586,288 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Delstatshuvudstaden Düsseldorf håller på att förverkliga den så kallade kärndelen av Wehrhahnlinjen som en underjordisk spårväg för att förbättra den lokala kollektivtrafiken. Den nya dubbelspåriga tunnelsträckan, som ersätter…

U5 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggstart: januari 2012
Projektvolym: 182,078 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Byggande av en 1,6 km lång dubbelrörstunnel och byggande av två järnvägsstationer i Berlins centrum.

Tunnelbana Nürnberg U3, BA 2.1

Nürnberg, Tyskland

Byggstart: augusti 2014
Projektvolym: 48,371 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

För att förbättra anslutningen av Südstadt i Nürnberg till den lokala kollektivtrafiken utökas det befintliga tunnelbanenätet med den nya linjen U3. U3:s sydvästra del av denna linje är byggnadsavsnitt 2.1 från…

München Marienhof hållplats

München, Tyskland

Byggstart: januari 2019
Projektvolym: 438,961 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Det stora projektet 2:a S-Bahn-huvudlinjen i München består av delåtgärderna "områden ovan jord", "innerstadsområde/tunnel" och "kompletterande åtgärder för nätet" i de yttre grenarna.

SMS 2A - Dubbelspårig järnväg Sandbukta-Moss-Såstad

Såstad, Dilling, Moss, Norge

Byggstart: juni 2019
Projektvolym: 728 M CHF

Linjen Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) är en del av programmet Bane NOR InterCity som syftar till att utveckla förbindelserna mellan landets största städer och minska trängseln i huvudstaden Oslo.

Albvorlandtunnel

Wendlingen am Neckar, Tyskland

Byggstart: januari 2016
Projektvolym: 744,118 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Den nya linjen Wendlingen-Ulm (NBS) förbättrar tillsammans med Stuttgart 21 avsevärt Baden-Württembergs infrastruktur och skapar därmed kortare rese- och transporttider, inte bara i Baden-Württemberg utan även i hela Tyskland och…

S21 Berlin

Berlin, Tyskland

Byggstart: januari 2012
Projektvolym: 82,956 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Berlin får en ny nord-sydlig S-Bahn-linje. I den första fasen kommer den att förbinda stationerna Westhafen och Wedding i Berlins norra inre ring med huvudstationen.

Getingmidjan

Stockholm, Sverige

Byggstart: april 2017
Projektvolym: 97,231 M CHF Costs converted according to average yearly exchange rates during project realization

Komplext projekt i hjärtat av Stockholm.