Tjänster

Inom infrastruktursektorn erbjuder Implenia och Implenia-nätverket olika tjänster som kan vara oumbärliga inom anläggningsbranschen.


Utöver tunnelldrivning ingår i vårt tjänsteutbud av tjänster innehåller också grundläggning, vägbyggande, infrastrukturprojekt, järnväg och geoteknik.