Slussen SN91

Kort beskrivning

Omfattande berg- och betongarbete i Katarinaberget

Projektet

För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling byggs Slussen om och en bussterminal ska sprängas ut i Katarinaberget.

Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik. Att utföra bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att cirka 270 000 m3 berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg bergtäckning. Tre stora bergrum med en spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussar. Implenias kontrakt omfattar i stort bergarbeten för bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, ny avloppstunnel – sammanlagt bergarbeten på totalt cirka 270 000 m3 och betongarbeten om cirka 12 000 m3. Även vissa markarbeten skall utföras.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta