Lilla Lidingöbron

Kort beskrivning

Brobyggnadskonst som för samman människor. Den gamla Lidingöbron är sliten och ser slutet på sitt liv, att renovera skulle bli dyrare och det är därför beslutat att bygga en helt ny bro.

Projektet

Den nya bron korsar Lilla Värtan mellan Lidingö och Stockholm och kommer att bli 730 meter lång med 16 bropelare och 15 spann och blir en av Sveriges längsta broar. Bredden på bron kommer att vara cirka 16 meter, varav 7,4 meter är reserverad för gång-, cykel- och mopedtrafik och 8 meter för spårvägstrafik. Det blir en spännarmerad betongbro med grundläggning för brostöden i vatten vilket innebär en teknisk utmaning. Bron kommer att utformas så att den blir tillgänglig och attraktiv för samtliga samhällsgrupper. Den dimensioneras för en tredubbling av gång- och cykeltrafik med fina utkiksplatser.

Implenias arbeten startar i oktober 2018 och planeras vara klart i oktober 2023, den nya bron planeras att öppna för trafik i december 2022 och rivningen av den gamla bron kommer att äga rum det sista året.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Tillbaka till översikten