Varberg Tunneln FAS 2

Kort beskrivning

Strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg.

Projektet

På uppdrag av Trafikverket bygger vi ut Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under Varbergs centrum. Entreprenaden sträcker sig över cirka nio kilometer dubbelspår, planskilda övergångar, nya broar, ny station och ny godsbangård. All person- och godstrafik på Västkustbanan planeras att kunna rulla under hela entreprenaden.

Detaljerad omfattning

Kontraktsformen är ECI med en Fas 1 och Fas 2. I kontraktet ingår projektering och produktion av:

 • Ny godsbangård
 • Sluttäckning av Lassabackadeponin
 • Ny bro till Getterön
 • Betongtråg, nedsänkt område, 900 meter
 • Ny station med nedsänkta plattformar
 • Betongtunnel, 300 meter
 • Bergtunnel, 2,8 kilometer
 • Service- och räddningstunnel längs med bergtunneln
 • Ny järnvägsbro över Österleden
 • Ny järnvägsbro vid Vareborg
 • Fördröjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus och bullerskydd

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta