SPESIALISTER PÅ KOMPLEKS INFRASTRUKTUR

Tunneldriving og tunnelrehabilitering


Implenia Tunnelling i tall

0

Antall land

0

Kilometer med tunnelering

0

Referanse


Utvalg av tjenester

Mer informasjon om våre tjenester innen tunneldriving

Mer informasjon om tunnelrehabilitering

Mer informasjon om vann- og frostsikring

Innblikk

Tunnelkonstruksjon og dens betydning


Portefølje

Et utvalg av våre beste prosjekter

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

E39 K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen er Implenias største vegprosjekt i Norge og en av to hovedkontrakter på E39 mellom Bergen og Os som er en del av den nye stamvegen mellom Kristiansand og Trondheim.

Les mer

Sandbukta – Moss – Såstad (SMS2A)

«SMS2A er et stort og komplekst prosjekt som bidrar til Bane NORs satsing. Vi bruker vår ekspertise og gode erfaringer, slik at Bane NOR kan levere et bedre togtilbud til reisende på Østfoldbanen», sier MossIA Prosjektdirektør Ragnar Reitan.

Les mer

K2A Fornebubanen

K2A er den første store kontrakten som er utlyst i markedet. Kontrakten K2A omfatter tunnel- og grunnarbeider mellom Lysaker og Fornebu. K2A «Tunnel og grunnarbeider Lysaker – Fornebu» skal strekke seg fra nye Fornebu stasjon og base og frem til Lysaker stasjon.

Les mer

E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest

E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 kilometer. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye Veier. E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest utføres i et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge og Stangeland Maskin, og med Sweco som rådgivningspartner.
Et av målene i prosjektet er at vi skal realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.

Les mer

Fv. 6312 Berfjorden

Berfjorden er et skredsikringstiltak som omfatter bygging av to tunneler, Måviktunnelen og Berfjordtunnelen, på henholdsvis 920 m og 670 m, i tillegg til veg i dagen på omtrent 1,1 km. Det ligger idyllisk til i Trøndelag og prosjektet har ført til tryggere veier for lokalbefolkningen.

Les mer

Nyheter

Våre nyheter innen tunnel