|
Pressemeldinger,
Infrastruktur,
Bru og betong

Implenia bygger Norges lengste jernbanebru i Tangenvika

Tangenvika bru blir Norges lengste jernbanebru (Bilde: ©Implenia/Norconsult)
Tangenvika bru blir Norges lengste jernbanebru (Bilde: ©Implenia/Norconsult)

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten har en verdi på ca. 1,8 mrd. og arbeidene starter i løpet av første halvår 2022.

Fornebu (Lysaker) , 25 April 2022 – Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av hovedkontraktene på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Jernbanebrua blir i overkant av én kilometer lang og kontrakten omfatter også ca. to kilometer dagsone for det nye dobbeltsporet mellom Espa og Furnesbakken. I tillegg skal strekningen på land ha viltovergang. Ekstra varsomhet kreves under byggingen av jernbanebrua siden Mjøsa er en drikkevannskilde med en rik fauna.

Leverte best på både pris og kvalitet

Implenia ble valgt til dette store og komplekse prosjektet fordi de leverte best på både pris og kvalitet, gode løsninger og god kompetanse og gjennomføringsplan. Partene har vært gjennom en lang og omfattende konkurransepreget dialogfase, som vil gjøre gjennomføringen av prosjektet smidigere. I anbudsprosessen har Implenias brueksperter samarbeidet tett med alle avdelinger – fra stikning til kvalitet, HMS og ytre miljø.

Komplekst og spennende byggeprosjekt
Tangenvika jernbanebru er et komplekst og spennende byggeprosjekt. Arbeidet skal foregå med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa. Plassering av masselager og bruk av fjellmasser er planlagt slik at denne transporten blir så liten som mulig.

«Å bli valgt til å bygge denne jernbanebrua betyr mye for oss. I dette prosjektet er det stort fokus på miljø, og bærekraft er en av Implenias fem kjerneverdier. Dette tar vi med oss til Tangenvika jernbanebru, der vi CEEQUAL-sertifiserer prosjektet og vil jobbe systematisk med å levere på både tekniske krav og krav knyttet til bærekraft», sier administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge.

«Vår fulldigitale prosjektering og bygging med bruk av BIM-modeller, erfarne fagarbeidere og gjennomtenkte tekniske løsninger vil også bidra til å redusere utslipp og belastning for naboer og miljø», legger han til.

Prosjektet er planlagt ferdig i andre kvartal av 2027.

 

Kontakt:

Audun Aaland
Administrerende direktør Implenia Norge

+47 90154549 | audun.aaland@implenia.com