Implenia Norge

Implenia driver for tiden flere bærekraftige og komplekse infrastrukturprosjekter på tvers av landet. Vil du være med på laget?

Jobb i Implenia Norge

Resultater for regnskapsåret 2023

Nøkkeltall for konsernet

Ordrereserve

i millioner CHF
6’985(2022: 7’221)
Ordrereserve på et høyt nivå og av god kvalitet.

Konsernets salg

i millioner CHF
3’596(2022: 3’538)
Rapportert omsetning på samme nivå som året før, betydelig forbedret etter valutajusteringer.

EBIT

i millioner CHF
122,6(2022: 138,9)
Målet for 2023 er nådd.

Mitarbeitende (FTE)

per 31.12.2023
9’056(2022: 7’639)
Økning som følge av oppkjøpet av Wincasa.

Samfunnsnyttige prosjekter

Vi gjør hverdagen enklere

Vi bygger bærekraftig infrastruktur som bedrer hverdagen til mennesker rundt om i hele Norge. Som på Fornebubanen, der Implenia bygger t-banestrekning som tilrettelegger for kortere reisetid, flere avganger og bedre reisefasiliteter.

 

Se våre prosjekter her

Nyheter

Tjenester

Infrastruktur

Vi bygger for fremtiden.

Bru og betong

Ledende entreprenør med sterk kompetanse.

Referanser

E02 Kvitsøy (E39 Rogfast)

Arbeidsfellesskapet Implenia og Stangeland Maskin (Implenia 77%, Stangeland Maskin 23%) har signert sin andre kontrakt på E39 Rogfast av byggherre Statens vegvesen. Kontrakten omfatter blant annet bygging av 8,8 km tunnel og har en verdi på drøyt 6,3 mrd.

Les mer

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye Veier. E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest utføres i et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge og Stangeland Maskin, og med Sweco som rådgivningspartner. Arbeidsfellesskapet styrer alle fag i sin helhet.

Les mer

EK2: Farrisbrua

Implenia har bygget Farrisbrua, som går i horisontal kurve rundt Farrisvannet, ved Larvik i Vestfold. Brua er en del av E18, og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik.

Les mer

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

K11 er et av Implenias største prosjekter i Norge, og er én av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen. Prosjektet gikk ut på å drive tre tunneler og lage veianlegg i dagsone.

Les mer

Snarveier

Kontakt oss

Vi gleder oss til å høre fra deg

Karriere i Implenia

En solid bedrift med et sterkt team

Bærekraft

Miljømessig, sosialt og kommersielt bærekraftige

HMS

En sikkerhetskultur å være stolt av