|
Medienmitteilung

Implenia blir partner i mangfoldsnettverket Diversitas

Implenia Norge blir en del av Diversitas – Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Nettverket har som mål å jevne ut kjønnsbalansen og øke mangfoldet på tvers av bransjen.

Lysaker (Bærum), 6. juni 2023 – Implenia Norge blir partner i Diversitas, en viktig avtale som viser at selskapet tar jobben med å jevne ut kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen på alvor. Særlig kvinneandelen i bransjen er lav med 10,4 prosent, hvilket er noe Diversitas jobber målrettet mot å forbedre.

«Ved å bli en del av Diversitas sitt nettverk blir vi en del av et større mangfoldsarbeid som er i tråd med Implenia Norge sine verdier. Vi ser på mangfold som en verdi i seg selv og vet at mangfold bidrar til å øke lønnsomheten både i vårt selskap og i anleggsbransjen generelt. Derfor er det spesielt viktig at vi tar del i dette partnerskapet som tydelig jobber for å øke mangfoldet og jevne ut kjønnsbalansen i bygg og anlegg,» sier Linn Marie Bjørvik, bærekraftssjef i Implenia Norge.

Mangfold krever samarbeid på tvers av bransjen

For å klare å oppnå en mangfoldig bygg- og anleggsbransje kreves samarbeid mellom mange aktører – det er dette som gjør arbeidet til Diversitas uvurderlig. Det er viktig for Implenia at våre ansatte ser hvordan Implenia aktivt samarbeider med andre aktører i bransjen for å skape en mer inklusiv arbeidsplass og kultur.

«En av hjørnesteinene i Implenia Norges personalpolitikk er at du er viktig. Det betyr at våre ansatte er vår viktigste ressurs og vårt største konkurransefortrinn, og sammen med dem og alle våre samarbeidspartnere i Diversitas skal vi sikre en bærekraftig og mangfoldig fremtid for anleggsbransjen,» fortsetter Bjørvik.

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre gleder seg over at en så betydelig aktør som Implenia blir del av fellesskapet i Diversitas.

«For oss er det viktig at de større og ledende selskapene går foran. Derfor setter vi stor pris på at Implenia blir en del av Diversitas. Skal vi lykkes med Diversitas sine mål er vi avhengige av at større aktører fra ulike deler av bransjen blir partnere. Vi håper også på inspirasjon fra Implenia sitt arbeid med mangfold utenfor Norge. Vi skal få til mangfoldssamarbeid,» sier Myhre, som er styreleder i Diversitas og direktør for bærekraft i Backe.

For ytterligere informasjon:
Tom Ivar Myhre, styreleder i Diversitas. Tlf.: +47 91131845, mail: tom.myhre@backe.no

Linn Marie Bjørvik, bærekraftsjef Implenia. Tlf.: +47 938 41 635, mail Linn.Marie.Bjorvik@implenia.com

Som den ledende leverandøren av bygge- og eiendomstjenester i Sveits, utvikler og bygger Implenia hjem, arbeidsplasser og infrastruktur for fremtidige generasjoner i Sveits og Tyskland. Det tilbyr også tunnel- og relaterte infrastrukturprosjekter i andre markeder. Selskapet ble dannet i 2006 og kan se tilbake på rundt 150 års byggetradisjon. Med sitt brede tilbud og ekspertisen til sine spesialister, realiserer konsernet store, komplekse prosjekter og gir kundesentrert støtte gjennom hele livssyklusen til en bygning eller struktur. Den fokuserer på kundens behov og på å finne en bærekraftig balanse mellom kommersiell suksess og sosialt og miljømessig ansvar. Implenia, med hovedkontor i Opfikon nær Zürich, sysselsetter mer enn 8000 mennesker over hele Europa og hadde en omsetning på CHF 3,8 milliarder i 2021. Selskapet er notert på SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Mer informasjon finner du på implenia.com.

Fakta om Diversitas:
Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.
Nettverket jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og bidrar til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer. Mer enn 20 bedrifter med over 34.000 ansatte er partnere i Diversitas.