Ikoniska strukturer under ett halvt sekel

Ikoniska strukturer för tunneldrivning


De 10 nominerade Implenia-projekten

De fem schweiziska projekten

Gotthard vägtunnel

CERN partikelaccelerator LHC

Lötschberg bastunnel

Gotthards bastunnel

Nant de Drance


TRE projekt från Frankrike


Det tyska projektet: Tunnelröret till Elbe-tunneln


Brennerbasens tunnel i Österrike


Övriga ämnen