Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance

Kort beskrivning

Byggande av ett underjordiskt kraftverk med pumpmagasin

Projektet

Projektet omfattar byggandet av ett pumpkraftverk mellan de två dammarna Emosson och Vieux Emosson. Det nya kraftverkets grotta ligger på ca 1700 meters höjd över havet. Tillgången till den underjordiska anläggningen sker underifrån genom en 5 km lång tunnel och ovanifrån genom ett 2 km långt tunnelsystem. Vattnet leds till turbinerna genom vertikala tryckschakt. Utöver byggandet av anläggningen omfattar kontraktet även hanteringen av schaktmassor och höjningen av Vieux Emosson-dammen.

Detaljerad omfattning

  • Huvåtkomsttunnel: Utgrävning med hjälp av en tunnelborrmaskin med grip för hårda bergarter
  • Access tunnlar och grottor: utgrävning med sprängningsmetoden
  • Axlar: höjning, borrning och sprängning
  • Tunnlar för utlopp: Sprängningsgrävning

Mer information

  • Total grävningsvolym 1,5 miljoner m3
  • Total betongvolym 390 000 m3
  • Stål totalt 20 000 ton
  • Komplex materialhantering
  • Byggarbetsplats i höga berg 
  • TBM-tunneldrivning med 11 % lutning

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta