Tunnel Sedrun Lot 360, AlpTransit, Gotthard basistunnel

Kort beskrivning

Byggande av två parallella enkelspåriga tunnlar för järnvägen med hjälp av sprängning och en multifunktionsstation.

Projektet

 • Kontext: Gotthardbasistunneln (franska Tunnel de base du Saint-Gothard, italienska Galleria di base del San Gottardo, rätoromanska Tunnel da basa dal Son Gottard) är med sina 57 km den längsta järnvägstunneln i världen. Den korsar de centrala schweiziska alperna i nord-sydlig riktning och passerar därmed bland annat under Gotthardmassivet. Gotthardbasistunneln är en del av Gotthardbanan och av trafikkonceptet New Rail Link through the Alps (NRLA) som omfattar hela Schweiz.
 • Tågtunnel med 2 enkelspåriga rör, längd ca 9,0 km vardera, utgrävningstvärsnitt 60 - 134 m2 (full utgrävning), tvärsnitt med 312 m mellanrum.
 • Multifunktionsstation (MFS) med längsgående och tvärgående grottor, 4 tunnelbytesutvidgningar (utgrävningstvärsnitt upp till 230 m2), tunnelbytesförbindelser, sidotunnlar, avgastunnlar och 14 avgasschakt, 4 vänthallar.
 • Utveckling via tillfartstunnlar, ca 1 km långa och 2 schakt med ett djup på ca 800 m. Utmaning: Mycket komplexa installationer.

Detaljerad omfattning

 • Drivning med sprängning, säkring med sprutbetong, ankare, nät.
 • Speciellt jacking i tryckzoner (TZM-North), säkring med deformerbart stålfoder, ankare, sprutbetong, massiv arbetsplatssäkring.
 • Insitu betong innervalv.
 • Schakt II: Höjdborrning med efterföljande breddning med hjälp av en schaktborrmaskin (diameter 7 m).

Utmaningar

 • Clavaniev Zone (CZ), Tavetscher Zwischenmassiv (TZM)
 • Urseren Garvera Zone (UGZ), Gotthardmassivet

Mer information

 • Speciell tunneldrivning under svåraste geologiska förhållanden (komprimerande berg, radiella konvergenser upp till 70 cm). 
 • Krävande logistik: försörjning av byggarbetsplatsen via en ca 1000 m lång tillfartstunnel och två ca 800 m djupa blindschakt.
 • Återanvändning och förberedelse av det utgrävda materialet för tillverkning av betong (platsgjuten betong ca 328'500 m3 och sprutbetong ca 222'500 m3).
 • Total grävningsvolym 3'700'00 m3, total vikt av installationsbågar ca 20'000 t stål.

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta