Brenner Basistunnel Los H41

Kort beskrivning

Brenner-basistunneln är en platt järnvägstunnel som förbinder Italien och Österrike. Den går mellan Innsbruck och Franzensfeste på en 55 km lång sträcka.

Projektet

I maj 1994 öppnades en förbifart för järnvägen, den så kallade "Inntaltunneln", i södra delen av Innsbruck. I denna 12,7 km långa tunnel finns en anslutning till Brennertunneln. Passagerar- och godståg som reser på denna sträcka befinner sig därför i Inntaltunneln i flera kilometer utöver BBT. I framtiden kommer denna 64 kilometer långa tunnel att bli världens längsta underjordiska järnvägsförbindelse.

Implenia har tillsammans med ARGE-partnern Webuild Group (Webuild och csc costruzioni) fått kontraktet av BBT (Galleria di Base del Brennero - Brenner Base Tunnel BBT SE) för en del av den österrikiska sidan av Brennertunneln.

Byggnadspartiet H41 Sillschlucht-Pfons har ett sammanlagt värde på cirka 690 miljoner CHF (651 miljoner euro). Den tekniska förvaltningen sköts lokalt av Implenia Austria. Projektet kommer direkt och indirekt att skapa cirka 400 nya arbetstillfällen i regionen.

Parti H41 Sillschlucht-Pfons omfattar byggandet av huvudtunnlarna norrut mot Innsbruck och söderut mot Pfons, med utgångspunkt från Ahrental-tunneln. Cirka 5,7 km av tunnlarna kommer att byggas med konventionella byggmetoder och cirka 16,4 km med TBM-tunnelborrning. Man kommer också att utföra invändiga arbeten i huvudtunnlarna, nödstoppet i Innsbruck och prospekteringstunneln. Det arbete som BBT beställt beräknas ta cirka 80 månader.

ARGE BBT - Byggnadsplats H41 Sillschlucht-Pfons

 • Implenia Österrike 30 % (TGF)
 • Implenia Schweiz 20%
 • WeBuild S.p.A. 25% (KGF)
 • Csc costruzioni SA 25%

Projektets webbplats

Detaljerad omfattning

 • Övertagande av befintliga anläggningar och verksamheter
 • BE - Anläggningar
 • Egen produktion av segment
 • Utgrävningsarbeten inom NHS
 • Utgrävningsarbeten huvudtunneln österut
 • Utgrävningsarbeten Huvudtunneln - västra delen
 • AVOR TVM - fabriksgodkännande TVM 1 (S-1343)

Hållbarhet

Miljöaspekter och hållbarhet spelar en viktig roll i planeringen och byggandet av byggplatsen. I anbudsförfarandet ingick åtgärder för att minska miljöföroreningar och användning av grön el bland tilldelningskriterierna. Transporterna omfattas av strikta bestämmelser och utförs uteslutande av fordonsklasser med de senaste avgasutsläppsnormerna. Båda konsortiets partners höga miljöstandarder bidrog till den goda utvärderingen av erbjudandet.

Mer information

Bilder ©: BBT, Brenner Base Tunnel, I-39100 Bolzano

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta