5 referanser Sorter etter:
asc desc

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

Lyngdal, Norge

Byggestart: januar 2021
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 2,9 B NOK

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye…

Fv. 2904 Austvoll III, neue Brücke und Straßenanbindung

Flå, Norge

Byggestart: november 2020
Anleggsvolum (verdien av våre tjenester): 64 M NOK

Prosjektet gjelder bygging av ny spennarmert betongbru over Hallingdalselva som erstatter eksisterende hengebru. Den eksisterende brua er blitt miljøsanert på stedet (riving, kildesortering og fjerning) før bygging av ny bru.…

Bjørnegård bru

Sandvika, Bærum, Norge

Implenia har bygget nye Bjørnegård bru. Bruen inngår i et av delprosjektene til E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, der lokalveisystemet i Sandvika bygges om.

Odal Vindkraftverk

Odal, Norge

Implenia bygger Odal Vindkraftverk for Akershus Energi. Vindkraftparken bygges på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune.

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skyggestein–Skjelbredstrand, Norge

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen–Augestadvegen.