7 referanser Sorter etter:
asc desc

E03 Boknafjordtunnelen sør (Rogfast)

Stavanger, Norge

Byggestart: januar 2023
Kontraktssum: 377,582 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

E03 - Søndre del av Boknafjordtunnelen er en del av E39 Rogfast. Totalt sett skal det drives 26.7 km lang undersjøisk hovedtunnel mellom Harestad og Laupeland i Stavanger.

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Stange, Innlande, Norge

Byggestart: mai 2022
Kontraktssum: 172,919 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av…

Fv. 835 Bru Engeløya

Engeløya, Steigen, Norge

Byggestart: mars 2022
Kontraktssum: 31,798 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Implenia er tildelt prosjektet Engeløya bru basert på best kvalitet til tross for at pris ikke var lavest. Byggherre vurderer Implenia best i konkurransen gjennom god og nøye beskrivelse av prosjektgjennomføring spesielt knyttet…

K2A Tunnel og grunnarbeider Lysaker-Fornebu

Fornebu, Bærum, Norge

Byggestart: mai 2021
Kontraktssum: 123,761 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Fornebubanen skal etablere en ny t-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Banen skal gå 8 km i tunnel under bakken. Banen begynner med ny stasjon og base ved Fornebu og strekker seg til Majorstuen der ny linje knyttes opp…

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest

Lyngdal, Norge

Byggestart: januar 2021
Kontraktssum: 293,249 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye…

Fv. 2904 06-2113 Austvoll III ny bru og vegtilknytning

Flå, Norge

Byggestart: november 2020
Kontraktssum: 6,418 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Prosjektet gjelder bygging av ny spennarmert betongbru over Hallingdalselva som erstatter eksisterende hengebru. Den eksisterende brua er blitt miljøsanert på stedet (riving, kildesortering og fjerning) før bygging av ny bru.…

Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)

Sandbukta, Moss, Såstad, Norge

Byggestart: juni 2019
Kontraktssum: 642,098 M CHF Byggevolum omregnet etter gjennomsnittlige årlige valutakurser under prosjektgjennomføring

Prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A) er en del av Intercity-utbyggingen, og er en av parsellene i lenken mot Halden (Østfoldbanens vestre linje). På strekningen skal det bygges 10,3 km nytt dobbeltspor som…