7 referanser Sorter etter:
asc desc

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

Bergen, Norge

K11 er et av Implenias største prosjekter i Norge, og er én av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen.

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

Skyggestein–Skjelbredstrand, Norge

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand er en del av Bypakke Grenland fase 1. Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med fv. 32 Gimlevegen–Augestadvegen.

Bjørnegård bru

Sandvika, Bærum, Norge

Implenia har bygget nye Bjørnegård bru. Bruen inngår i et av delprosjektene til E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet, der lokalveisystemet i Sandvika bygges om.

Åseral Nord

Åseral, Norge

Eksisterende Dam Langevatn skal erstattes av ny steinfyllingsdam som muliggjør 10 meter økt regulering av Langevatnmagasinet. Dette vil gi en økt magasinkapasitet fra dagens 22 mill m3 til ca 46 mill m3.

SMS 2A Sandbukta-Moss-Såstad

Sandbukta, Moss, Såstad, Norge

Arbeidsfellesskapet MossIA bygger to nye tunneler bestående av 2,7 km Mossetunnel i nord mellom Sandbukta og Moss sentrum og 2,3 km Carlbergtunnel i sør mellom Kleberget og Carlberg som en del av prosjektet Sandbukta – Moss –…

Odal Vindkraftverk

Odal, Norge

Implenia bygger Odal Vindkraftverk for Akershus Energi. Vindkraftparken bygges på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune.

Austvoll bru

Flå, Norge

Implenia bygger den nye Austvoll bru over Hallingdalselva. Den nye brua blir  139 meter lang, og det er den gamle hengebrua som skal erstattes.