|
Pressemeldinger

Implenia øker poengsummen ytterligere i EcoVadis' bærekraftsrangering og beholder gullstatusen

Med 75 poeng beholder Implenia sin gullstatus i EcoVadis Sustainability Rating for 2024 | Leverandøren av bygg- og eiendomstjenester er fortsatt bransjeledende | Forbedring spesielt innen "Bærekraftige innkjøp" og "Arbeidstaker- og menneskerettigheter"

Glattpark (Opfikon), 17. mai 2024 - Implenia har nok en gang oppnådd gullstatus i EcoVadis 2024s bærekraftrating. Med 75 poeng (2023: 70 poeng) er bygg- og eiendomsselskapet fortsatt bransjeledende og har forbedret fjorårets resultat ytterligere. EcoVadis er verdens største leverandør av bærekraftsrangeringer med mer enn 130 000 rangerte selskaper fra over 180 land.

"Vi er svært fornøyde med at vi klarte å opprettholde vår gullstatus til tross for EcoVadis' strengere vurderingskriterier", sier Anita Eckardt, leder av Implenias bærekraftkomité. "Mange av våre offentlige og private kunder ser etter en god EcoVadis-rating når de tildeler prosjekter. Også investorer legger stadig større vekt på bærekraftsrangeringer. Vårt nye toppresultat bekrefter vår forpliktelse til bærekraftig forretningspraksis og gjør det enklere for kundene våre å gjøre sine valg."

Sammenlignet med året før har Implenia særlig forbedret seg på områdene "Bærekraftige innkjøp" og "Arbeidstaker- og menneskerettigheter". I løpet av evalueringsperioden innførte Implenia etiske retningslinjer for leverandører og forpliktet seg til å arbeide for menneskerettigheter og mangfold, likestilling og inkludering (DEI). Tallene for sikkerhet og HR førte også til en bedre vurdering enn året før.

Bærekraft er en av fem verdier og en del av selskapets misjon, og bærekraft er fast forankret i Implenias kultur og praktiseres i det daglige arbeidet. Implenia har satt seg tolv ambisiøse bærekraftsmål for 2025, og ifølge den siste bærekraftsrapporten er selskapet på god vei til å nå dem.

 

Kontakt for media:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

 

Kontakt for investorer og analytikere:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

 

Investorer-Agenda:

21. august 2024: Halvårsresultat 2024, analytiker- og pressekonferanse

26. februar 2025: Årsresultat 2024, analytiker- og mediekonferanse

 

Som en ledende sveitsisk leverandør av bygg- og eiendomstjenester utvikler, realiserer og forvalter Implenia boligområder, arbeidsmiljøer og infrastruktur for fremtidige generasjoner i Sveits og Tyskland. Implenia tilbyr også tunneldriving og relaterte infrastrukturtjenester i andre markeder. Implenia ble grunnlagt i 2006 og kan se tilbake på rundt 150 år med byggetradisjoner. Selskapet samler ekspertisen til høyt kvalifiserte enheter for rådgivning, utvikling, planlegging og utførelse under ett tak for å danne en integrert, multinasjonal leverandør av bygg- og eiendomstjenester. Med sitt brede tjenestespekter og spesialistenes ekspertise realiserer konsernet store, komplekse prosjekter og støtter kundene gjennom hele livssyklusen til bygningene deres. Fokuset ligger på kundenes behov og en bærekraftig balanse mellom økonomisk suksess og sosialt og miljømessig ansvar. Implenia, som har hovedkontor i Opfikon i nærheten av Zürich, har over 9000 ansatte (årsverk) over hele Europa og omsatte for 3,6 milliarder CHF i 2023. Selskapet er notert på SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Mer informasjon på implenia.com.