|
Medieutgåvor

Implenia ökar sin poäng ytterligare i EcoVadis hållbarhetsranking och behåller sin guldstatus

Med 75 poäng behåller Implenia sin guldstatus i EcoVadis Sustainability Rating för 2024 | Leverantören av bygg- och fastighetstjänster är fortsatt branschledande | Förbättringar särskilt inom "Hållbar upphandling" och "Arbetstagare och mänskliga rättigheter"

Glattpark (Opfikon), 17 maj 2024 - Implenia har återigen uppnått guldstatus i EcoVadis 2024:s hållbarhetsranking. Med 75 poäng (2023: 70 poäng) är bygg- och fastighetsbolaget fortsatt branschledande och har ytterligare förbättrat förra årets resultat. EcoVadis är världens största leverantör av hållbarhetsbetyg med mer än 130.000 betygsatta företag från över 180 länder.

"Vi är mycket glada över att vi har kunnat behålla vår guldstatus trots EcoVadis striktare bedömningskriterier", säger Anita Eckardt, ordförande i Implenias hållbarhetskommitté. "Många av våra offentliga och privata kunder letar efter ett bra EcoVadis-betyg när de ska tilldela projekt. Och investerare lägger också allt större vikt vid hållbarhetsbetyg. Vårt förnyade toppresultat bekräftar vårt engagemang för hållbara affärsmetoder och gör det lättare för våra kunder att göra sina val."

Jämfört med föregående år har Implenia särskilt förbättrat sig inom områdena "Hållbar upphandling" och "Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter". Under bedömningsperioden införde Implenia en uppförandekod för leverantörer och gjorde ett bindande åtagande om mänskliga rättigheter och mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI). Siffrorna för säkerhet och HR ledde också till ett bättre betyg än föregående år.

Som en av fem företagsvärderingar och en del av missionen är hållbarhet fast förankrat i Implenias kultur och praktiseras i det dagliga arbetet. Implenia har satt upp tolv ambitiösa hållbarhetsmål för 2025 och är enligt den senaste hållbarhetsrapporten på god väg att uppnå dem.

 

Kontakt för media:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

 

Kontakt för investerare och analytiker:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

 

Investerare-Agenda:

21 augusti 2024: Halvårsresultat 2024, analytiker- och mediekonferens

26 februari 2025: Årsresultat 2024, analytiker- och mediekonferens

 

Som en ledande schweizisk leverantör av bygg- och fastighetstjänster utvecklar, realiserar och förvaltar Implenia bostadsområden, arbetsmiljöer och infrastruktur för framtida generationer i Schweiz och Tyskland. Implenia erbjuder även tunneldrivning och relaterade infrastrukturtjänster på andra marknader. Implenia grundades 2006 och kan se tillbaka på cirka 150 års tradition inom byggbranschen. Företaget samlar expertisen från högt kvalificerade konsult-, utvecklings-, planerings- och utförarenheter under ett och samma tak för att bilda en integrerad, multinationell leverantör av bygg- och fastighetstjänster. Med sitt breda utbud av tjänster och sina specialisters expertis förverkligar koncernen stora, komplexa projekt och stöder kunderna under hela livscykeln för deras byggnader. Fokus ligger på kundernas behov och en hållbar balans mellan ekonomisk framgång och socialt och miljömässigt ansvar. Implenia, med huvudkontor i Opfikon nära Zürich, har över 9.000 anställda (FTE) i Europa och en omsättning på 3,6 miljarder CHF 2023. Bolaget är noterat på SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Mer information finns på implenia.com.