SMS 2A Sandbukta-Moss-Såstad

Zusammenfassung

Arbeidsfellesskapet MossIA bygger 2 nye tunneler bestående av 2,7 km Mossetunnel i nord mellom Sandbukta og Moss sentrum og 2,3 km Carlbergtunnel i sør mellom Kleberget og Carlberg som en del av prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad (SMS2A)

Das Projekt

Forberedende arbeider i andre entrepriser startet høsten 2017 og byggestart for SMS 2A-hovedarbeidene var 2019. De første togene skal etter planen begynne å gå i desember 2024 og prosjektet skal stå ferdig i 2025. 
Entreprisen omfatter konstruksjon av to tunneler, to betongkulverter sør fra Mossetunnelen og sør fra Carlbergtunnelen, ny jernbanestasjon i Moss sentrum på ca. 800m og ny trasé i dagen ved Sandbukta og i sør fra Carlberg til Såstad. Totalt blir det 10 km helt nytt dobbeltspor.
Strekningen inngår i utbyggingen av Bane NOR sin InterCity-satsing på Østlandet hvor reisetid fra Moss til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene. Prosjektet er etfullt integrert arbeidsfellesskap, og Implenia har teknisk ledelse. Joint venture-selskapet kalles for «MossIA ANS» og består av Implenia og ACCIONA, som er leverandør av bærekraftige infrastrukturløsninger og fornybare energiprosjekter over hele verden.
Nye Moss stasjon bygges slik at det i fremtiden blir mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog.

 

 

 

 

 

Leistungen im Detail

Prosjektdetaljer

 • Kontraktstype: Totalentreprise
 • Kontraktssum: 6 300 MNOK
 • Byggetid: Høsten 2019 til 2025
 • Oppdragsgiver: Bane NOR

Tekniske data

 • 10 km nytt dobbeltspor gjennom Moss
 • 2 nye tunneler:
  • 2,7 km dobbeltsporet tunnel under Moss (Mossetunnelen)
  • 2,3 km dobbeltsporet tunnel fra stasjonen til Carlberg gård (Carlbergtunnelen)
 • Ny Moss tog stasjon med 800 meter langt stasjonsområde
 • Løsmassekulvert på 400 meter i Moss sentrum, løsmassekulvert ved Carlberg
 • Kulvert for ny jernbaneundergang for Larkollveien
 • 3 rømningstunneler
 • Spor for vending av tog
 • Betong                              324 000 m3​
 • Kulvert                              630 000 m3 ​
 • Kalksementstabilisering     1 454 500 m​
 • Borede peler                     4 500 m​
 • Stålpeler                           18 000 m​
 • Spuntvegg                       45 200 m2​
 • Slissevegg                       

 

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt

Zurück zur Übersicht