Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)

Kort beskrivning

Det nya dubbelspårsprojektet Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A) är en del av Intercity-utvecklingen och en av tomterna i anslutningen till Halden (västra linjen av Østfoldbanen). På linjen kommer 10,3 km dubbelspår att byggas om, delvis i tunnel och delvis på dagtid.

Projektet

Konsortiet Implenia och Acciona (MossIA ANS) kommer att bygga ett dubbelspår i Moss, med en tunnel och en dagzon. Detta paket är en del av Intercity-initiativet, där två tunnlar (inkl. portaler och kulvert), dubbelspår under dagtid och en kulvert för biltrafik kommer att byggas i detta paket. MossIA ANS bygger den 2 264 meter långa Moss-tunneln och den 2 065 meter långa Carlberg-tunneln.I Larkollveien byggs en kulvert för biltrafik som går under den nya sträckningen för järnvägsspåren. Projektet har stora utmaningar med Quick Clay och metoderna LCC och Jet Injection används idag för att bibehålla stabiliteten under byggnationen.

Detaljerad omfattning

Detaljer om projektet

 • Typ av kontrakt: nyckelfärdigt kontrakt
 • Kontraktets värde: 6 300 miljoner norska kronor
 • Byggnadstid: hösten 2019-2025
 • Kund: Bane NOR

Tekniska specifikationer

 • 10 km nytt dubbelspår genom Moss
 • 2 nya tunnlar:
  • 2,7 km dubbelspårig tunnel under Moss (Mossetunnelen)
  • En 2,3 km lång dubbelspårig tunnel från stationen till Carlberghof (Carlberg-tunneln).
 • New Moss järnvägsstation med ett 800 meter långt stationsområde.
 • Kulvert för bulkmaterial på 400 meter i mitten av Moss, kulvert för bulkmaterial nära Carlberg.
 • Kulvert för den nya tunnelbanan för Larkollveien
 • 3 flykttunnlar
 • Spår för vändande tåg
 • Betong 324 000 m3
 • Kulvert 630 000 m3
 • Stabilisering med kalkcement 1 454 500 m
 • Borrade pålar 4 500 m
 • Stålpålar 18 000 m
 • Spuntvegg 45 200 m2
 • Membranvägg

 

 

Intresset väcktes? Ta kontakt med oss!

Kontakta

Tillbaka till översikten